NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tien Zweedse korhoenders uitgezet

9 april 2013

Op de Sallandse Heuvelrug zijn afgelopen week tien Zweedse korhanen uitgezet door Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De korhanen zijn direct na vangst in Zweden door een dierenarts gecontroleerd en naar Nederland getransporteerd, waar ze zijn vrijgelaten. Het bijplaatsen is onderdeel van een tweejarig project, waarin de natuurorganisaties proberen het uitsterven van het korhoen in Nederland te voorkomen.

Afgelopen week is een delegatie van de natuurbeschermingsorganisaties naar Zweden vertrokken. Vanwege de late start van de lente, ook in Zweden, was het aanvankelijk lastig om de korhoenders te vangen. De vogels zaten nog hoog in de bomen en baltsten weinig. In de laatste dagen werden alsnog tien hanen gevangen, die in fases naar Nederland zijn gebracht.

Alle korhanen zijn direct uitgevlogen nadat ze werden uitgezet. Een aantal korhanen is gezenderd, zodat ze real-time gevolgd kunnen worden. Afgelopen weekend zijn er drie baltsende korhanen gezien. Het ging hierbij om een Nederlandse, Zweedse (van vorig jaar) en een zojuist gearriveerde Zweedse korhaan.

De Zweedse autoriteiten hebben een vergunning verleend om dit jaar 25 korhoenders uit Zweden te halen. Eind april zal opnieuw een kleine delegatie naar Zweden afreizen om met name hennen te gaan halen. Deze vangacties vinden plaats in het kader van het tweejarige project om de laatste populatie wilde korhoenders voor Nederland te behouden. Momenteel leven er nog circa 4 hanen (inclusief de Zweedse hanen die afgelopen jaar zijn uitgezet) en 8 10 hennen op de Sallandse Heuvelrug. Een van de grootste problemen is dat er geen jongen groot worden. De afgelopen jaren gingen alle jongen binnen twee weken dood.

Door het bijplaatsen van de Zweedse korhoenders wordt de huidige populatie korhoenders genetisch versterkt. Daarnaast kopen de natuurorganisaties op deze manier tijd, om te onder meer te onderzoeken wat de oorzaak is dat de jongen dood gaan. Parallel aan het bijplaatsen lopen daarom verschillende onderzoeken. Eind dit jaar wordt de balans opgemaakt of het korhoen voor Nederland te behouden is.

Relevante informatie over de stand van zaken en het volgen van de korhoenders wordt gepubliceerd op www.korhoen.info.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet