NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Niet meer snoeien in de tuin

9 april 2013

De voorjaarswarmte laat wat op zich wachten, maar voor veel vogels is het broedseizoen toch al een beetje begonnen. Ze maken avances en frutselen met takjes. Ook voor tuineigenaren heeft dit consequenties, want het betekent dat er niet meer gesnoeid en gekapt mag worden.

Om te voorkomen dat vogelnesten worden verstoord, is het goed om in de periode van 15 maart tot en met 15 juni geen bomen en struiken te snoeien. Hier en daar een takje verwijderen, als er geen vogels zitten, kan geen kwaad, maar laat de beplanting verder met rust, te meer omdat vogels vaak héél geraffineerd hun nesten weten te verstoppen. Ook na 15 juni is het trouwens goed om op letten of er niet toevallig nog een heggenmus of winterkoning een tweede nest heeft gemaakt. Ons advies is dus: wacht met snoeien tot laat in het najaar.

Het staat in de wet
Het is zelfs in de wet vastgelegd: vanaf het allereerste nesttakje tot het allerlaatste uitvliegende jonkie zijn nesten, eieren en jongen beschermd. Dat is belangrijk omdat vogels in deze periode erg kwetsbaar zijn en snel verstoord raken.

Toch nesten vernield!?
Als u ziet dat ergens toch gekapt of gesnoeid wordt binnen het broedseizoen en er nesten worden verstoord, dan kunt u op verschillende manieren stappen ondernemen:

1.Spreek de persoon er op aan. In veel gevallen is men zich er helemaal niet van bewust en heel welwillend.
2.Bel een plaatselijke vogelwerkgroep; soms kunnen en willen zij ingrijpen.
3.Doe bij ernstige overtredingen en als niets anders baat, aangifte van een strafbaar feit. Dat kan bij de plaatselijke politie, maar ook bij het Klachtencontactcentrum van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA): 045- 5466230.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet