NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel krijgt 10 mln euro Rijksgeld voor EHS projecten

3 april 2013

Voor de provincie Overijssel is 10 miljoen euro rijksgeld beschikbaar gekomen voor projecten die bijdragen aan realisatie van de EHS. Het gaat om het Reestdal, het Reggedal, twee landgoederen en de Wieden-Weerribben. Het kabinet Rutte II heeft bij zijn aantreden vanaf 2014 structureel 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor het jaar 2013 was vanuit het zogenaamde Lenteakkoord al 200 mln. beschikbaar. De staatssecretaris heeft de provincies gevraagd daarvan voor een bedrag van afgerond 120 mln. een aantal projecten aan te wijzen. Hierover is met de staatssecretaris en met de andere provincies overlegd. Tijdens een conferentie op 2 april is de totale lijst van alle provincies aan Dijksma overhandigd en is de verdeling vastgesteld.

Vier projecten, 400 hectare
Overijssel heeft vier projecten aangedragen en gehonoreerd gekregen: het Reestdal, landgoederen Lankheet en Schultenwolde (in Haaksbergen en Tubbergen), het Reggedal en Wieden-Weerribben. Met deze Overijsselse projecten wordt ongeveer 400 hectare EHS gerealiseerd. Hester Maij, gedeputeerde Landelijk gebied: "We zijn erg verheugd over dit resultaat. En natuurlijk heel tevreden dat we nu onder andere het Reestdal verder kunnen uitvoeren. Daarover is al veel gezegd en overlegd. Ook wij willen goede plannen tot uitvoer brengen, en nu is daar ook geld voor vrijgekomen."

2014
Voor de verdeling van de structurele middelen vanaf 2014 zijn de provincies nog in overleg met de staatssecretaris. De projectenlijst van Overijssel is het resultaat van het bestuurlijk overleg tussen alle betrokken partijen. Deze partijen dragen zelf ook aanzienlijk bij, namelijk 2/3 van de kosten. Het Rijk draagt nu bij aan resterende tekorten. De verdeling van de rijksbijdrage van 10 miljoen euro over de vier projecten is: Reestdal 2,7 mln. - 82 hectare; landgoederen Lankheet en Schultenwolde 0,3 mln. - 10 hectare; Reggedal 2 mln. - 73 hectare en Wieden-Weerribben 5 mln. - 250 hectare. Dit zijn afgeronde getallen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet