NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€5 miljoen voor ‘waterparels’ en bestrijden van verdroging

3 april 2013

De provincie Noord-Holland stelt vanaf begin april 2013 in totaal 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het bestrijden van verdroging van grote natuurgebieden en voor de bescherming van 50 unieke kleinere stukjes waternatuur, de zogenoemde waterparels. Dit hebben Gedeputeerde Staten van de provincie gisteren besloten met vaststelling van de Uitvoeringsregeling Water.

Bestrijding van verdroging
De regeling is vooral gericht op het bestrijden van verdroging omdat dit de belangrijkste oorzaak is van achteruitgang van de kwaliteit van de natuur in Noord-Holland. De belangrijkste gebieden waar dit speelt zijn de duinen, het veenweidegebied en het Vechtplassengebied. De toe te kennen subsidie is 75% van de projectkosten tot een maximum van € 2.000.000,-. De subsidie is voor maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden, het verminderen van waterwinning in de duinen of het vasthouden van schoon en helder water in het Vechtplassengebied. Hierdoor kunnen bijzondere planten als veenmos, parnassia en waterviolier weer groeien.

Waterparels
De regeling is ook bedoeld voor de zogenoemde waterparels. Dit zijn kleinere wateren met een bijzondere ecologische kwaliteit die bescherming nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het natuurgebied de Groeve Oostermeent aan de rand van het Gooi bij Huizen. In Noord-Holland zijn 50 potentiele waterparels die in aanmerking komen voor de subsidie. De bijdrage is voor maatregelen die de kwaliteit van de waterparels verbeteren. In de Groeve Oostermeent zijn bijvoorbeeld oevers minder steil gemaakt waardoor de klokjesgentiaan weer bloeit. Omdat bezoekers zich niet altijd bewust zijn dat ze in een bijzonder stuk natuur zijn, wordt ook een bijdrage gegeven aan voorzieningen die de beleving vergroten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er ter plekke informatie is en dat de gebieden toegankelijker worden, Het toe te kennen bedrag is 50% van de kosten per project tot maximaal € 100.000.- euro.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Noord-Holland heeft unieke natuurgebieden die zelfs op Europees niveau van bijzondere waarde zijn. Denk aan de Kennemerduinen en het Naardermeer of de kleinere gebieden die we niet voor niets waterparels noemen. Het is belangrijk dat we blijven investeren en zorgen dat mensen ervan kunnen genieten. Met deze subsidieregeling zorgen we dat waterschappen en natuurbeheerders voorzieningen realiseren”.

De 5 miljoen subsidie van de Uitvoeringsregeling Water wordt vanaf begin april open gesteld en loopt tot eind 2015. Vooral waterschappen en natuurbeheerders kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling. Meer informatie over de subsidieaanvraag is te vinden op de provinciale website via het Digitaal loket subsidies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet