NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dijksma: 'Natura 2000-gebieden voor de zomer aangewezen'

19 april 2013

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, EZ) wil voor de zomer definitief alle Natura 2000-gebieden aanwijzen. Tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer van deze week verzochten diverse fracties echter om terughoudendheid van de staatssecretaris. Dijksma wil desondanks snelheid maken om op korte termijn duidelijkheid te bieden.

Tijdens het AO kwam ook de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de orde. De Kamer zette vraagtekens bij de haalbaarheid van de inwerkingtreding van de PAS per 1 januari 2014. Dijksma gaf als reactie aan dat zij haar uiterste best zal doen de datum te halen, maar dat ze daarbij ook afhankelijk is van een tijdige behandeling van de Aanpak door Tweede Kamer zelf.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet