NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Actie tegen uitverkoop natuur

16 apr 2013

Natuurmonumenten is fel gekant tegen de gedwongen verkoop van natuurgebieden door Staatsbosbeheer. De natuurwaarden van deze waardevolle gebieden, die via een internetveiling per opbod verkocht zullen worden, staan op het spel. Daarom organiseert Natuurmonumenten op donderdag 18 april een actieberaad in Daarle. U bent van harte uitgenodigd dit bij te wonen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) moet 100 miljoen euro bezuinigen door de verkoop van Staatsbosbeheer-terreinen. Deze maatregel uit het tijdperk-Bleker is niet door het kabinet Rutte II gecorrigeerd. Daarom begint deze maand de internetveiling van 128 hectare natuur in de omgeving van Daarle bij Hellendoorn (Overijssel).

Bescherming
Natuurmonumenten vindt het een kwalijke zaak dat het tafelzilver op deze manier verkocht wordt. In het perspectief van de staatsschuld bevindt de beoogde opbrengst zich ver achter de komma. Kapitaalvernietiging dreigt omdat de gebieden grotendeels met belastinggeld aangekocht en onderhouden zijn. De bescherming van natuurwaarden die overblijft schiet tekort. Bestemmingsplannen hebben de neiging om te wijzigen. Naleving van de flora- en faunawet valt moeilijk af te dwingen, zeker nu de groene BOA’s in aantal afgenomen zijn.

Donderdag in Daarle
In dit verzet staat Natuurmonumenten niet alleen. Ook verontruste omwonenden en de stichting Das en Boom lopen te hoop tegen de uitverkoop. Reden voor Natuurmonumenten om betrokken organisaties, bezorgde omwonenden en geïnteresseerde leden bijeen te roepen voor een actieberaad. Daarbij zijn onder anderen algemeen directeur Marc van den Tweel en Jaap Dirkmaat van Das en Boom aanwezig. Dit openbare overleg vindt plaats op donderdag 18 april, vanaf 20:00, in dorpshuis ’n Kadiek, Nieuwstadweg 1a te Daarle. Iedereen is van harte welkom.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet