NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Invloed mosselzaadvisserij genuanceerder

18 april 2013

Naar aanleiding van berichten eerder deze week over de invloed van de mosselzaad-visserij in de Waddenzee, hebben sommige mensen verkeerde conclusies getrokken. Het NIOZ en IMARES Wageningen UR, die dit onderzoek grotendeels hebben uitgevoerd, laten weten dat de conclusies wat genuanceerder liggen.

De afgelopen zes jaar is onderzoek (PRODUS) gedaan naar de gevolgen van de mosselzaadvisserij en de mosselkweek op de natuurwaarden van mosselbanken onder water. Dit onderzoek stond onder leiding van het onderzoeksinstituut IMARES. Naar aanleiding van het verschijnen van het eindrapport heeft IMARES op 15 april een persbericht verstuurd. In dit persbericht is een aantal zaken zodanig geformuleerd, dat sommige mensen conclusies hebben getrokken, die niet stroken met de bevindingen van het onderzoek.

De wetenschappelijke resultaten van het onderzoek staan niet ter discussie, het gaat om de interpretatie van de resultaten. Deze interpretatie had in het oorspronkelijke persbericht anders geformuleerd kunnen worden.

In het onderzoek zijn plekken vergeleken waar wel en geen mosselzaad werd gevist. Omdat veel plekken lagen in zogenaamd instabiele gebieden, verdwenen de mosselen en andere dieren ook veel uit de gesloten percelen. Het aantal plekken waar mosselen bleven liggen was klein (slechts 3 van de 36 proefgebieden), maar toont wel aan dat meerjarige wilde mosselbanken zich kunnen ontwikkelen met name wanneer visserij achterwege blijft.

Ook zijn mosselpercelen vergeleken met ‘wilde’ mosselbanken. De conclusie dat dieren net zo goed gedijen op kweekpercelen als op wilde banken, suggereert dat mosselpercelen goed zijn voor de natuur. Dit kan zo zijn, maar ligt met name aan het feit dat de mosselpercelen in gebieden met een hoger zoutgehalte liggen, waar van nature meer soorten leven. De onderzochte wilde mosselbanken liggen in minder zoute gebieden die van nature minder soorten bevatten.

Tot slot zou je eigenlijk willen weten wat er gebeurt als je delen van de Waddenzee, en met name natuurlijke mosselbanken, écht met rust zou laten. Dan zou je in deze gebieden geen menselijke activiteit moeten toestaan die mogelijk invloed hebben op mosselbanken, en dit vele jaren moeten volgen. Dit is niet onderzocht en is ook moeilijk te realiseren.

Het NIOZ en IMARES concluderen dus dat op grond van dit onderzoek niet gesteld kan worden dat de mosselzaadvisserij geen schade doet aan de mosselbanken in de Waddenzee.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet