NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 3 miljoen euro voor uniek vogelproject op de Wadden

12 april 2013

Vogelbescherming Nederland krijgt van Het Waddenfonds ruim 3 miljoen euro (€ 3.450.000) om het natuurproject 'Rust voor vogels. Ruimte voor mensen' te realiseren. In dit project gaat Vogelbescherming Nederland samen met andere natuur- en landschapsorganisaties de komende vijf jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren en tegelijkertijd het 'vogeltoerisme' bevorderen.

Vogelbescherming is enorm trots het project te kunnen gaan uitvoeren. Directeur Fred Wouters: “Dit is geweldig nieuws. De aanvraag erkent dat rust voor vogels van essentieel belang is voor het waddengebied en tegelijkertijd dat we die rust alleen bereiken samen met recreanten.”

Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van het Waddengebied als tussenstop tussen hun broedgebieden in het Noorden en hun overwinteringsgebieden in het Zuiden. Ook zeldzame broedvogels als bontbekplevier en sterns hebben de rust en de ruimte van het Wad nodig. Vogelbescherming Nederland gaat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap de komende vijf jaar de natuurlijke omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren.

De organisaties stellen zich in het project 'Rust voor vogels, Ruimte voor mensen' ten doel nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten en bestaande plaatsen te herstellen. Uniek aan het plan is dat vogelliefhebbers optimaal worden gefaciliteerd door ze te verleiden 'andere paden in te slaan', waar je zonder verstoring optimaal van vogels kan genieten.

Vogelbescherming Nederland gaat voor wad recreanten vogelwachtposten opzetten en persoonlijke begeleiding organiseren. Deze natuurlijke manier van publieksgeleiding maakt bezoekers nadrukkelijker bewust van de bijzondere vogelrijkdom van het Waddengebied. Directeur Fred Wouters: “We gebruiken niet het opgeheven vingertje, maar laten mensen zien hoe je optimaal van de natuur en vogels kunt genieten juist door deze niet te verstoren.''

Het project krijgt zo een duurzaam karakter, biedt draagvlak voor natuurbescherming én ruimte voor economische ontwikkeling. Gebieden die bij het project ingezet worden zijn onder andere: de strekdam bij Den Oever, het Posthuiswad en Kroon's Polders op Vlieland, de Boschplaat op Terschelling, de Razende Bol, de kwelder bij Holwert, de Richel bij Vlieland en de Engelsmanplaat bij Ameland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet