NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten positief over roep om ambitieuzer natuurbeleid

16 mei 2013

Natuurmonumenten is blij met het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een ambitieuzer natuurbeleid. De raad legt in het donderdag uitgebrachte rapport ‘’Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’’ indringend bloot waar het in het huidige natuurbeleid aan schort.

De lat hoger leggen
De Raad roept de overheid op om de lat hoger te leggen, langetermijndoelen (‘als stip op de horizon’) op te stellen en daarmee ambitieuzer werk te maken van het natuurbeleid. Natuurmonumenten heeft daar heel erg behoefte aan.

Wat de Raad betreft moet de overheid ook financieel langjarige ambities aan de dag leggen. In het Regeerakoord staat met zoveel woorden dat de rijksoverheid verantwoordelijk daarvoor is. De aanbeveling van de Raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, biedt in de ogen van Natuurmonumenten een prima handreiking.

Tenslotte pleit de Raad voor het opzetten van een systeem van economische rechten, als aanvulling op directe overheidsfinanciering. In zo’n systeem komt ruimte voor economische activiteit, maar wel door natuur te koppelen aan de verplichting om die natuur duurzaam te beschermen en te beheren. Natuurmonumenten ziet veel in deze gedachte, en roept staatssecretaris Dijksma van Natuur op dit systeem snel uit te werken en in te voeren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet