NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In- en omwonenden Daarle slaan handen ineen tegen internetveiling natuur

19 apr 2013

Bewonersorganisaties, natuurclubs en verontruste inwoners van Daarle en omstreken gaan samen in verzet tegen de verkoop bij opbod van natuurgebieden. Met een online publieksactie en door steun aan de juridische procedure van Das en Boom gaat de gemeenschap proberen de verkoop te verhinderen. Als plan B overwegen burgers om een coöperatie op te richten die een 'kwaliteitsbod' voorbereidt op gronden die nu in de verkoop gaan.

Tijdens een actieberaad donderdagavond in het Overijsselse Daarle werd duidelijk dat in de streek grote zorgen bestaan over de toekomst van natuur- en landschapswaarden van de percelen van Staatsbosbeheer, die binnenkort via een internetveiling aan de hoogste bieder worden verkocht. De juridische bescherming die resteert, het bestemmingsplan en de Flora- en Faunawet, achtten de aanwezigen ontoereikend om deze waarden veilig te stellen. Het feit dat veel van de gebieden in het verleden onteigend zijn vanwege de ruilverkaveling, wekt veel wrevel in de streek.

Aanwezigen spraken af om samen in een soort landschapsbond vervolgacties voor te bereiden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om een kwaliteitsbod uit te brengen op de percelen, mocht het kabinet de verkoop doorzetten. De inwoners van Daarle en omstreken geven daarmee aan liever als streek verantwoordelijkheid te nemen voor de natuur dan dat het aan de hoogste bieder toevertrouwd wordt. Niet de prijs maar het niveau van het aangeboden beheer staat voorop, waarbij omwonenden en vrijwilligers een centrale rol spelen. Natuurmonumenten heeft aangeboden te helpen bij de uitwerking van dit plan.

De landschapsbond heeft wortels in de gemeenten Hellendoorn en Wierden, waar de uitverkoop van de natuur binnenkort van start gaat. Dit is het begin van het verkoopplan van het kabinet voor 17 duizend hectare natuur in het hele land. Jaap Dirkmaat van Das en Boom stapt naar de rechter en riep tijdens het actieberaad op de rechtszaak massaal bij te wonen. Marc van den Tweel van Natuurmonumenten sprak van een burgerbeweging die het niet neemt dat waardevolle natuur verkwanseld wordt. ,,Een beweging uit de streek die niet alleen 'nee' roept, maar ook bereid is de handen uit de mouwen te steken voor de natuur. Daar gaat Natuurmonumenten vol overtuiging achter staan."

Herman Stevens, voorzitter van de KNNV afdeling Vriezenveen, kondigde aan dat hij het Bruineveld, één van de met verkoop bedreigde gebieden, nomineert voor de onlineverkiezing "Prachtplekken van Staatsbosbeheer" (www.prachtplekken.nl). In deze competitie kunnen mensen hun favoriete natuurgebied nomineren en volgt een verkiezing onder het publiek. De landschapsbond roept iedereen op om te stemmen op het Bruineveld, als statement tegen de uitverkoop van de natuur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet