NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwen aan nieuwe Natuurvisie

16-05-2013

Iedereen kan genieten van natuur, bijvoorbeeld op 22 juni tijdens de ’24 uur van de natuur’. Staatsbosbeheer zou eigenlijk zelf privaat geld kunnen werven waardoor natuur letterlijk op een andere manier gewaardeerd – en betaald wordt. Boeren, terreinbeheerders of particulieren moeten de mogelijkheid krijgen om een gezamenlijk plan te maken voor agrarisch natuurbeheer bij hen in de buurt. Op die manier is het makkelijker natuur te maken, te beheren en te beschermen.

Natuurvisie Dijksma
Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma donderdag 16 mei 2013 in reactie op het advies ‘Onbeperkt Houdbaar’ over natuur en landschap van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Het kunnen allemaal onderdelen worden van de natuurvisie die Dijksma met alle betrokkenen wil maken.

Privaat geld voor Staatsbosbeheer
Dijksma reageert op het voorstel om te komen tot een goede mix van overheidsfinanciering en private financiering. Dijksma: “Toen ik dat las, dacht ik meteen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zou meer gebruik moeten kunnen maken van privaat geld, net als andere organisaties, die dezelfde weg bewandelen, zoals Natuurmonumenten.” Dat is een idee dat ik graag verder wil bespreken.

Natuur in alle tinten groen
Door verschillende betrokkenen op het platteland samen te laten werken kan er meer en robuuste natuur in Nederland komen. ‘Dat plan heeft alleen kans van slagen als het gemaakt is met en door mensen en partijen die daar actief zijn, die daar belangen hebben, en die je nodig hebt om het te realiseren. Je kunt het dus niet zomaar kopiëren naar een ander gebied. ‘ Er lopen inmiddels vier pilots in het noorden van het land. “Die laten zien dat dit heel goed werkt. Omdat het maatwerk is. “

Natuurtop en 24 uur voor de natuur
Dit ‘nieuwe natuurdenken’ betekent dus ook wat voor het handelen van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere overheden. Dijksma: 'Wie deze veranderingen van binnenuit de ruimte wil geven, doet dat niet vanaf een ivoren toren. Daarom organiseren we op zaterdag 22 juni een Natuurtop en een 24 uur van de natuur. Op de Natuurtop ga ik met bestuurders, ondernemers en burgers bespreken hoe we het nieuwe elan kunnen omzetten in daden. De uitkomsten daarvan zijn, net als dit rapport, input voor de natuurvisie.' Op dezelfde dag organiseren tal van organisaties activiteiten om van natuur te genieten, te waarderen en oog te krijgen voor bescherming door te laten zien wat we doen met natuur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet