NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bedrijfsleven en natuur hand in hand

16 mei 2013

Het bedrijfsleven betrekken bij de zorg voor de Brabantse natuur. Dat is één van de ‘groene doelen’ van het provinciebestuur. 5 aansprekende projecten vervullen een voorbeeldfunctie. De betrokken partijen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst.

De Taskforce Economie & Natuur (ingesteld door SER Brabant in opdracht van de provincie) heeft van oktober 2012 tot en met februari 2013 het perspectief voor nieuwe verdienmodellen voor natuur en landschap verkend. Deze verkenning heeft in korte tijd geleid tot 4 voorbeeld-projecten die leiden tot de aanleg van nieuwe natuur, een betere bescherming van bestaande natuur binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en lagere beheerskosten.

Win-win
"De toekomst – waarin natuur en economie van elkaar kunnen leren en win-win-situaties kunnen creëren – is in Noord-Brabant al begonnen. Wij willen hier samen met ondernemers een deel van de ecologische hoofdstructuur realiseren. Zodanig dat iedereen er voordeel aan heeft", aldus gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving).

Projecten
De 4 samenwerkingsprojecten zijn:
•Natuurmanagementplan op en rondom het Haven- en Industrieterrein Moerdijk: een project van Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant.
•Gebiedsontwikkeling Oogenlust - MirandollesHeike – Natuurgebied Gemeente Eersel: een project van Oogenlust BV, gemeente Eersel, Natuurmonumenten en provincie Noord-Brabant
•Gebiedsontwikkeling Kelsdonk: een project van Staatsbosbeheer, Vereniging Duurzaam Beheer Kelsdonk, Brabants Particulier Grondbezit, Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant.
•Bernhoven: sneller herstel in de natuur: een project van Ziekenhuis Bernhoven, gemeente Uden, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant.

HAS
Het 5e project is een samenwerkingsovereenkomst met de HAS. Die heeft tot doel om vaardigheden en kennis met betrekking tot groen ondernemerschap te ontwikkelen en uit te wisselen. Deze specifieke knowhow op het gebied van innovatieve verbindingen tussen natuur, agrofood en vrijetijdseconomie is op termijn noodzakelijk om grotere combinaties van natuurinvesteringen, economische bedrijvigheid en maatschappelijk nut te kunnen realiseren. De verwachting is dat de HAS in dit opzicht een creatieve ‘aanjaagfunctie’ kan vervullen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet