NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschappen van Allure in Brabant

16 mei 2013

De provincie investeert 56 miljoen in drie Brabantse landschappen: Het Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal.

Het doel is de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten uit de streek zelf. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken hierin samen op.

Topregio
Mooie landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreren. Zo werkt de provincie Noord-Brabant samen met partners aan haar ambitie om een Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie te zijn n te blijven. Het geld om te investeren komt uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen.

1e subsidieronde gesloten
Eind april 2013 zijn 10 investeringsvoorstellen ingediend. De provincie wordt gevraagd om ruim 58 miljoen mee te investeren. Dit is flink meer dan de 26,5 miljoen die in de eerste ronde beschikbaar is. Een externe adviescommissie beoordeelt de voorstellen waarover GS naar verwachting eind juni 2013 een besluit neemt. Projecten waarin de provincie dan geen investering doet, kunnen in de tweede ronde opnieuw een subsidie, een garantstelling of een lening aanvragen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet