NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU Visserijraad en EU commissie bereid tot compromis met Europees Parlement 15 mei 2013

De Europese Raad van Visserijministers heeft overeenstemming bereikt over een aangepast mandaat om een akkoord te kunnen bereiken over de hervorming van het Europese Visserijbeleid. Nederland heeft bij de wijzigingen vooral ingezet op flexibiliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanlandplicht.

Om een goede invoering mogelijk te maken gaat de aanlandplicht voor de pelagische sector (bijvoorbeeld haring en makreel) niet in 2014 maar in 2015 in. Ook is de samenstelling van de regionale adviescommissies voor de visserij bepaald: 60% vertegenwoordigers van visserijorganisaties en 40% vertegenwoordigers uit belangenorganisaties en wetenschap.

Duurzame visserij
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tevreden over het resultaat. 'Het is van groot belang dat er duidelijkheid komt voor het behoud van voldoende vis in zee Ún voor de sector dat er duidelijkheid is over wat en hoe er gevist kan worden. Met deze voorstellen wordt een grote stap gezet naar duurzame visserij en kunnen de onderhandelingen worden afgerond.'

Hervorming Europees Visserijbeleid
De Europese Commissie, de voorzitter van de Europese visserijministers en het Europees Parlement gaan de komende dagen om tafel zitten om een definitief akkoord te bereiken. Pas als de partijen akkoord zijn, is de hervorming van Europees Visserijbeleid een feit. Het nieuwe Europese Visserijbeleid moet in 2014 ingaan. Er gelden enkele overgangstermijnen voor de invoering van bepaalde maatregelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet