NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecth ziet toename beschermde soorten

8 mei 2013

De jaarlijkse inventarisatie van de flora en fauna in de provincie Utrecht heeft een toename van een aantal beschermde en zeldzame planten en dieren aan het licht gebracht.

In 2012 werd onderzoek gedaan in de Lopikerwaard, Vijfherenlanden en het gebied tussen Zeist en Amersfoort. In de Lopikerwaard en Vijfherenlanden werden opvallend veel argusvlinders gezien, terwijl dit de snelst achteruitgaande vlindersoort in Nederland is. Ook werden kamsalamanders gevonden, een bedreigde soort. Op de kribben in de uiterwaarden bij Willige Langerak is de zeldzame glanzige hoornbloem gevonden die nog niet eerder in de provincie was waargenomen.

Dat in de Vijfherenlanden veel vroege glazenmakers en glassnijders (libellesoorten) gevonden zijn betekent dat de waterkwaliteit hier aan het verbeteren is. Ook tussen Zeist en Amersfoort waren goede resultaten: er werden opmerkelijk veel orchideeŽn gevonden en er werden zelfs enkele bijenorchissen gevonden die in Nederland zeldzaam zijn.

Alle verzamelde gegevens uit de inventarisatie worden gebruikt voor planvorming in het kader van de ruimtelijke ordening en voor de evaluatie van het natuur-, milieu- en waterbeleid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet