NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen stop op vervroegd afschot edelherten

30 mei 2013

Provinciale Staten in Gelderland zijn niet van plan om het vervroegd afschieten van edelherten te stoppen. Een motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV die hiertoe opriep, kreeg geen steun. De Staten spraken wel af om over dit onderwerp in de eerstvolgende Statencommissie op 12 juni verder te praten. Daarbij zal het vooral gaan over de communicatie over dit onderwerp en de mogelijke alternatieven om schade voor boeren te beperken.

De Gelderse Staten discussieerden over dit onderwerp op verzoek van de Partij voor de Dieren. Vanwege een te groot aantal herten op de Noordwest-Veluwe is door faunabeheereenheden besloten om eerder dan de reguliere afschotperiode (1 augustus tot 15 maart), namelijk vanaf 1 mei, tot afschot over te gaan. Over dit besluit was veel ophef ontstaan omdat juist in deze periode herten drachtig zijn of net jongen hebben.

Populatiebeheer en schadebestrijding
Volgens gedeputeerde Jan Jacob van Dijk mag tot eerder afschot worden overgegaan volgens het Faunabeheerplan, wanneer er sprake is van populatiebeheer en schadebestrijding. Hij benadrukte dat er geen enkel verband bestaat tussen de hertenschade en het pas geopende ecoduct Hulshorst. Een motie van de PVV om direct tot sluiting van het ecoduct over te gaan kreeg geen steun in de Staten.

Doelbestand
Het aantal herten op de Noordwest-Veluwe bedraagt op dit moment 550. Het zogenaamde doelbestand is 200. Gedeputeerde Van Dijk gaf aan dat de weidelijkheidsregels (jonge moeders en drachtige hindes ontzien) worden gehanteerd.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet