NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuurbruggen kroon op werk

30 mei 2013

‘De kroon op het werk’ noemt gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) de 6 nieuwe natuurbruggen (ecoducten) die in 2013 en 2014 in de provincie en net over de grens in België worden aangelegd.

‘Ze verbinden belangrijke natuurgebieden met elkaar die door drukke wegen van elkaar zijn gescheiden. Zo kunnen allerlei plant- en diersoorten zich toch in grote aaneengesloten gebieden verspreiden’.

Tijdens een presentatie bij natuurbrug Het Groene Woud in Liempde stipte Van den Hout ook aan dat natuurbruggen de verkeersveiligheid in de directe omgeving vergroten, doordat er minder aanrijdingen met dieren plaatsvinden.

Pootafdrukken
Dat natuurbruggen goed werken, staat inmiddels vast. Tal van diersoorten maken er op grote schaal gebruik van. Pootafdrukken van dieren en video-opnamen leveren het bewijs. Dankzij natuurbruggen ontstaat uitwisseling tussen soorten aan beide zijden van de weg waardoor de levensvatbaarheid van de populaties toeneemt. Volgens Van den Hout wordt er nagedacht over voorzieningen (bijvoorbeeld via social media) waarmee het publiek straks kan zien en meebeleven wat er op de natuurbruggen gebeurt.

Nieuwe natuurbruggen
Brabant telt momenteel al 2 natuurbruggen: Het Groene Woud (A2 bij Liempde) en Slabroek (A50 bij Zeeland/Nistelrode). Daar komen er dus binnenkort 6 bij:
- Natuurbrug Groote Heide (over de A2): verbindt de natuurgebieden Valkenhorst (westzijde) en Groote Heide (oostzijde).
- Natuurbrug Leenderbos (over de N396): verbindt de natuurgebieden Valkenhorst (noordzijde) en Leenderbos (zuidzijde).
- Natuurbrug Herperduin (over de A50): verbindt natuurgebied ’t Mun (zuidzijde) en Herperduin (noordzijde).
- Natuurbrug Maashorst (over de N324): verbindt de natuurgebieden Maashorst (zuidzijde) en ecologische verbindingszone ’t Mun (noordzijde).
- Natuurbrug Loonse en Drunense Duinen (over de N261): verbindt natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen.
- Natuurbrug nabij Belgische grens (over de A67): verbindt natuurgebieden Cartierheide in Vlaanderen en de Reuselse Moeren in Nederland.

Noodzakelijke verbindingen
De aanleg van natuurbruggen is niet onomstreden. Er zijn twijfels over het nut en de noodzaak ervan, zeker in relatie tot de kosten. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur plaatste onlangs ook kritische kanttekeningen. Van den Hout: ‘De Raad zegt: Ga kritisch te werk voordat je er een bouwt, kijk of het zinnig is. Dat hebben we natuurlijk al lang geleden gedaan. De natuurbruggen die erbij komen, zijn noodzakelijke, vitale verbindingen op zorgvuldig gekozen sleutelplekken in de natuur. We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om natuurgebieden te verbeteren en te vergroten. De aanleg van de natuurbruggen is wat dat betreft de kroon op het werk.’

Kosten
De 6 natuurbruggen gaan ongeveer € 25 miljoen euro kosten, waarvan de provincie € 10 miljoen voor haar rekening neemt. Rijkswaterstaat en de Belgische overheid dragen de rest van de kosten. Van den Hout: ‘Hoeveel geld vind je een mooie, gevarieerde natuur in Brabant waard? Wij hebben er met z’n allen voor gezorgd dat de natuur versnipperd is geraakt, waardoor flora en fauna in het nauw zijn gekomen. Dus nemen we nu de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Overigens is alles relatief: een kilometer nieuwe snelweg kost bij wij wijze van spreken net zoveel als een nieuwe natuurbrug’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet