NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vispassage 's-Hertogenbosch in trek bij vissen

29 mei 2013

Vissen maken goed gebruik van vispassage Crèvecoeur in de Dieze bij spuisluis Crèvecoeur. Uit tellingen van waterschap Aa en Maas blijkt dat ruim 3600 vissen vanuit de Maas het hogergelegen stroomgebied van de Aa en de Dommel bereikten sinds januari van dit jaar.

Bescherming tegen overstromingen en een goede waterafvoer zijn heel belangrijk. Maar de Maasdijk die een stad als ’s-Hertogenbosch beschermt is ook een obstakel voor vissen. Door de vistrap die is aangelegd door waterschap Aa en Maas kunnen vissen in het voorjaar voortaan grote delen van Brabant inzwemmen, zelfs totaan België. Ook andere dieren zoals de Bever vergroten zo hun leefgebied wat leidt tot een grote en gezonde populatie. Dit project toont dan ook aan dat waterbeheer en veiligheid goed samen gaan met een natuurlijke leefomgeving voor mens, plant en dier.

Vissenteller
Om vast te stellen of de 22 treden tellende vispassage effectief is, plaatste het Waterschap een vissenteller. Uit tellingen die vanaf januari worden verricht blijkt dat de vispassage in trek is bij vissen. Bekijk de actuele stand van de vissentellingen op de site van het Waterschap.

Bijdrage van Rijk en Provincie
De werkzaamheden aan de vispassage zijn afgerond in april 2012 en mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijk en Provincie. De passage is speciaal aangelegd voor de winde, kopvoorn, rivierprik, rivierdonderpad en riviergrondel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet