NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra miljoenen voor Limburgse natuur

22 mei 2013

Van de ruim € 111 miljoen die het Rijk dit jaar via het provinciefonds ter beschikking stelt voor de verwerving en inrichting van de robuuste Ecologische Hoofd Structuur (EHS), gaat € 7,2 miljoen naar Limburg.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck heeft in april 2013 voor alle provincies over de besteding van de € 111 miljoen een afspraak gemaakt met staats­secretaris Dijksma (ELI). De in het slop geraakte natuurontwikkeling komt hiermee weer op gang. De Provincie besteedt het geld aan vier projecten die snel kunnen worden gerealiseerd. Die projecten zijn geselecteerd in overleg met de samenwerkingspartners van de Provincie in het landelijk gebied, zoals de terreinbeherende organisaties, de waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied.

De projecten:
Geuldal
Lus van Linne
Verbinding naar Duitsland Grenspark, Maas -Swalm-Nette
Verbinding naar België, Peel/Weerterbos/ Kempen-broek.


Combinatie met bestaande programma's natuur en water
De Provincie combineert deze vier projecten met al in gang gezette maatregelen tegen verdroging van de natuur en ecologische herstel van beken. Er is ook een pakket aan maatregelen voor de aanpak van stikstof in natuurgebieden om een betere natuurkwaliteit te bereiken. Dit laatste heeft ook een positief effect op de economische ontwikkelruimte voor bedrijven met uitstoot van stikstof.

Verder worden natuurgebieden met een Europese status, de zogenaamde Natura-2000 gebieden zoals het Geuldal, beter ontwikkeld tot een geheel, door percelen te kopen ofte ruilen en in te richten voor natuur waar mensen kunnen wandelen en fietsen.

In totaal besteedt de Provincie Limburg dit jaar € 30,5 miljoen aan het realiseren van de robuuste EHS en voor maatregelen tegen verdroging en de aanpak van stikstof. Er worden € 7,2 miljoen aan extra rijksgelden en €22,3 miljoen aan reguliere programmagelden ingezet. De samenwerkingspartners van de Provincie zijn daardoor beter in staat werk met werk te combineren vooreen doelmatige uitvoering. Volgens Van der Broeck is deze investering in de Limburgse Natuur ook positief voor de werkgelegenheid doordat terreinbeheerders vaak aannemersbedrijven inschakelen voor de uitvoering in het veld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet