NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland positief over plan landgoed gemeente Wijdemeren

21 mei 2013

GS is bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van landgoed Terra Nova. Daarbij dient de gemeente wel met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten over een natuurbeheerplan.
Het college van B&W van de gemeente Wijdemeren heeft GS verzocht planologisch medewerking te verlenen aan de realisering van het landgoed, gelegen tussen Vecht en de Loenderveense Plas.

Landgoed Terra Nova wordt gerealiseerd in de omgeving van de Vecht op het oude Landgoed Oostervecht. Een gebied dat niet onder het algemene beleid valt van de provinciale structuurvisie. Dit algemene beleid bepaalt, dat landgoederen overal in Noord-Holland zijn toegestaan, mits bijgedragen wordt aan de verbetering van natuur- en landschapswaarden van een gebied.

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 een amendement aangenomen dat realisering van landgoederen aan Amstel en Vecht niet automatisch toestaat. Daarom wordt het voornemen ter bespreking voorgelegd aan Provinciale Staten ter bespreking.
Het ruimtelijk ontwerp van Landgoed Terra Nova voldoet verder aan de voorwaarden van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voorwaarden (PRVS).

Het verzoek van de gemeente is ook ter advisering aan de ARO voorgelegd. Zij waarderen de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet