NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestuurlijke organisatie Omgevingsdienst Groningen opgericht

11 juni 2013

Zojuist hebben vertegenwoordigers van de Groninger overheden hun handtekening gezet onder de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen. Daarmee is de bestuurlijke organisatie van de uitvoeringsdienst een feit. Gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen is in de oprichtingsvergadering van het Algemeen Bestuur benoemd tot voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur. In het Algemeen Bestuur zijn alle Groninger overheden als deelnemers van de Omgevingsdienst vertegenwoordigd. Gedeputeerde

Mark Boumans noemt de oprichting van de GR een belangrijke mijlpaal in het proces naar de Omgevingsdienst: "Vanaf 1 november treedt het personeel afkomstig van de deelnemende organisaties in dienst van de Omgevingsdienst Groningen. We hebben in de voorbereiding naar de Omgevingsdienst al veel werk verzet en zien de start met vertrouwen tegemoet."

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt vanaf 1 november 2013 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het belangrijkste doel van de Omgevingsdienst Groningen is het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van deze zogenaamde VTH-taken. Bij de Omgevingsdienst komt de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samen.

De werkzaamheden gebeuren vooral in opdracht en op het grondgebied van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de externe veiligheid rondom met name grote chemiebedrijven is het verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst Groningen Noord-Nederland, dus naast Groningen ook Fryslân en Drenthe. De 150 medewerkers van de Omgevingsdienst werken vanaf 1 november in het kantoor van de Omgevingsdienst aan de Lloydsweg in Veendam, of als het werk er om vraagt op de kantoren van de opdrachtgevers en op de locaties zoals bedrijven en bouwwerken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet