NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Code Rood voor Brabantse vennen

13 juni 2013

Het gaat niet goed met de vennen in Brabant: ze worden bedreigd door verzuring en verdroging. Het goede nieuws is dat eigenaren voortaan 100% van de herstelkosten via subsidies mogen binnenhalen.

Driekwart van de Nederlandse vennen ligt in Brabant. Vennen zijn echte natuurparels en vormen het leefgebied van zeldzame planten en dieren. Maar het natuurlijke evenwicht is er gauw verstoord. Het grondwaterpeil daalt, oevers raken begroeid met berken en dennen, dode bladeren vormen een dikke sliblaag op de waterbodem en ook de neerslag van stikstof in de lucht vormt een probleem. Hierdoor zijn inmiddels tientallen, mogelijk zelfs honderden vennen uit het Brabantse landschap verdwenen.

Actie nodig
Om het tij te keren, is actie nodig. Overheden, natuurorganisaties en waterschappen bundelen de krachten en bieden praktische en financiële steun aan eigenaren van de vennen. Ook de provincie betaalt mee.

Stapelbaar
Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving): ‘De kosten voor het herstellen van een ven werden tot voor kort gedeeld door de eigenaar en de provincie. Maar inmiddels zijn de subsidies 'stapelbaar'. Dat wil zeggen dat een ven-eigenaar voortaan niet meer de helft hoeft bij te leggen, maar hiervoor ook andere geldbronnen mag aanboren. We hopen dat veel ven-eigenaren van deze mogelijkheid gebruik zullen maken, niet alleen uit oogpunt van behoud van een mooie natuur, maar ook voor de vele recreanten die Brabant bezoeken’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet