NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur in plaats van autosloopbedrijf

11 juni 2012

In de Noordpolder te Veen bij Eemnes, waar jarenlang een autosloperij was gevestigd is nu een nieuw natuurgebied ontwikkeld. In het gebied, dat bekend staat als de Valse Bosjes, is asbest verwijderd, het puin afgedekt, zijn natuuroevers gegraven en stuwen geplaatst om verdroging tegen te gaan.

In december 2011 is het terrein van de voormalige autosloop aangekocht door provincie Utrecht omdat dit valt binnen de ecologische hoofdstructuur. Er is flink gelobbyd door milieu- en natuurorganisaties (o.a. Natuurmonumenten) om de vervuilende activiteiten te weren uit dit gebied dat een belangrijke natuurschakel is tussen het hoge Gooi en de lage polders. In samenwerking met gemeente Eemnes, Waterschap Vallei & Veluwe en Natuurmonumenten heeft de provincie een plan gemaakt en de financiering kunnen regelen om hier een nieuw stuk natuur te ontwikkelen. Ralph de Vries, gedeputeerde provincie Utrecht: "Er is hier winst op drie terreinen, voor het milieu, het water en de natuur."

Gewoon afgraven en vernatten was geen optie, aangezien er een flinke laag puin als verharding was aangebracht in de loop der jaren. Na onderzoek bleek er asbesthoudend puin aanwezig te zijn en moest er gesaneerd worden. Voor het afdekken was extra grond nodig. Door dit te halen uit de rondom liggende graslanden van Natuurmonumenten kan juist in deze graslanden meer schoon kwelwater naar boven komen en konden ook de slootkanten natuurvriendelijker gemaakt worden. Er zijn nieuwe stuwen geplaatst waarmee het schone kwelwater dat uit het Gooi hiernaartoe sijpelt, beter vastgehouden kan worden. Zo worden het bos en de graslanden beter beschermd tegen verdroging.

Het werk is dit voorjaar afgerond en de eerste natuurresultaten worden zichtbaar.

Udo Hassefras, beheerder Natuurmonumenten: "We zijn ontzettend blij dat we hier door goede samenwerking de rust in het gebied kunnen herstellen en de natte natuur een kans geven. Hopelijk zal bijvoorbeeld de zeldzame grote modderkruiper hier weer volop in de sloten terugkeren. Meer variatie aan planten maakt het landschap mooier en waardevoller."

De Valse bosjes dankt van oudsher haar naam aan de slappe bodem. Het is riskant erin te gaan want er bestaat overal gevaar dat de grond onder je wegzakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet