NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Versterking landbouw, natuur en recreatie in De Gouw klaar

11 juni 2013

De uitvoering van de herinrichting De Gouw in West-Friesland is na 23 jaar klaar. Op verzoek van de provincie heeft de Landinrichtings-commissie De Gouw een gebied van ruim 6.600 hectare opnieuw ingericht. Hierdoor is de landbouwstructuur versterkt, hebben de natuur en de recreatiemogelijkheden een flinke impuls gekregen en is de waterhuishouding verbeterd.

Door de herinrichting hebben landbouwbedrijven in het gebied betere kansen gekregen. Agrariërs hebben grotere, aaneengesloten kavels dichter bij huis gekregen. Hierdoor is er minder landbouwverkeer op de wegen. Door de verbetering van de waterhuishouding is er in het gebied minder wateroverlast dan voorheen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de koeien eerder de wei in, en biedt het gebied ook meer kansen voor bollenteelt. Daarnaast is er door de betere watervoorziening geen stankoverlast van septic tanks meer.

Ook de natuur heeft een impuls gekregen. Er zijn nieuwe natuurgebieden gekomen, waar onder meer weidevogels van kunnen profiteren. Daarnaast zijn er op diverse plekken natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er is ook geďnvesteerd in de mogelijkheden om het gebied rondom Hoogwoud, Opmeer, Aartswoud, Abbekerk en Wognum te beleven. Er is 8,5 kilometer aan fietspaden aangelegd en er zijn nieuwe kanoroutes gekomen.

In de verbetering van het gebied is ruim € 24 miljoen geďnvesteerd door Rijk, provincie, waterschap, gemeenten en de grondeigenaren die nut hebben van de herinrichting. De Dienst Landelijk Gebied heeft het project uitgevoerd. Het proces heeft lang geduurd vanwege de complexiteit van de opgave. Het gaat om een groot gebied, waar veel verschillende doelen zijn gerealiseerd en waar veel verschillende partijen bij betrokken waren. Daarnaast is het plan tijdens de uitvoering aangepast in verband met nieuw natuurbeleid.

Op 10 juni is de commissie ontbonden. Verantwoordelijk gedeputeerde Jaap Bond is de leden dankbaar voor het werk: ‘De commissie heeft een prachtig resultaat bereikt. Het gebied heeft een geweldige boost gehad, waar veel inwoners van kunnen profiteren’.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet