NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Schultz: “Hoogwaterprogramma is begin van nieuw waterhoofdstuk”

12 juni 2013

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vanmiddag de eerste programmering in ontvangst genomen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rijkswaterstaat en de samenwerkende waterschappen gaan vanaf 1 januari 2014 aan de slag om de dijken en waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen, gemalen) aan te pakken die in de laatste landelijke toetsronde werden afgekeurd. In de periode tot en met 2019 worden de versterkingen gestart voor 180 kilometer dijk, in 32 projecten verspreid over het land.

Mijlpaal
Minister Schultz noemt het nieuwe programma “een mijlpaal in twee opzichten”. “We staan aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk. Niet alleen zijn vanaf nu het Rijk en de waterschappen samen verantwoordelijk en betalen ze beide de helft van de kosten. Ook is een aanpak ontwikkeld om met de beschikbare middelen de meeste veiligheid te bieden: gebieden met de grootste risico’s in aantallen slachtoffers en economische schade worden als eerste aangepakt”, aldus minister Schultz.

Samenwerking
Samen met Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, overhandigde dijkgraaf Jan Geluk de minister op een werkconferentie in Utrecht een kaart

van Nederland met daarop de geplande werkzaamheden van de komende jaren. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Schultz is blij met de samenwerking van het Rijk en de waterschappen. “Dat was het uitgangspunt bij het Bestuurakkoord Water en deze programmering is daarvan het resultaat. Samenwerking in de waterketen is nu echt in gang gezet met 60 samenwerkingsverbanden. Er is een trendbreuk ingezet in het beheersen van de kosten. Ik heb daar grote waardering voor.”

Toets
In 2011 vond de derde landelijke toetsing plaats van primaire waterkeringen, de keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Veel keringen moeten worden aangepast aan zwaardere eisen die bijvoorbeeld de klimaatverandering stelt aan de bescherming tegen hoogwater. De dijken en kunstwerken worden opgeknapt zodat ze Nederland de komende decennia goed beschermen.

Uitdagingen
Minister Schultz spoorde de toehoorders in de Jaarbeurs aan meer werk te maken van innovatie. Het gaat om projecten die veel geld kosten en de middelen zijn beperkt. Ook wees de minister op het dreigende arbeidstekort in de sector. In 2020 zijn er naar schatting 40.000 vacatures. “We moeten jongeren verleiden naar een baan in de waterbranche. Het is een prachtig vak. Veelzijdig en veel carričremogelijkheden, ook in het buitenland.”

Zie bijlage: Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014-2019


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet