NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming start campagne 'Red de rijke weide'

12 juni 2013

Vogelbescherming Nederland start vandaag met de campagne ‘Red de rijke weide’. Doel van de campagne is om samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en politiek 200.000 bloemrijke weilanden in Nederland te realiseren. Deze weides verdwijnen, waardoor de weidevogels uitsterven. Vogelbescherming roept iedereen op om de petitie op www.redderijkeweide.nl te ondertekenen. De campagne is zojuist op het Buitenhof in Den Haag gestart. Publiek en politici aten in een tijdelijke weide tussen de koeien een broodje weidevogelkaas.

De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van deze rijke weides is de intensieve landbouw. De economische druk op boeren om melk zo goedkoop mogelijk te produceren heeft geleid tot hectares kaal grasland, waar geen ruimte is voor natuur. Levendige weides vol bloemen, bijen, vlinders en vogels zijn daardoor zeldzaam geworden.

Vogelbescherming Nederland start de campagne om deze weides terug te krijgen in ons land. Het doel is 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020. Dat is één vijfde van het totale oppervlakte aan grasland in Nederland en biedt voldoende ruimte om de populatie weidevogels te redden. Op de aanstaande Natuurtop van staatssecretaris Dijksma op 22 juni zal Vogelbescherming er bij de politiek op aandringen het uitsterven van de weidevogels op te pakken. Het boerenland voedt niet alleen mensen, ook vogels en andere dieren zijn er van afhankelijk.

Vogelbescherming laat samen met meer dan 100 weidevogelboeren nu al zien dat het anders kan. Deze boeren stemmen hun bedrijfsvoering af op de weidevogels op hun land en produceren zo eerlijke melk, boter en kaas. Maar om de weidevogels te kunnen redden zal dit beheer op veel grotere schaal moeten plaats vinden. Dat is mogelijk als meer boeren rekening met weidevogels en natuur houden, de zuivelfabrieken en consumenten een eerlijke prijs voor deze producten betalen en de overheid dit met aangepast beleid mogelijk maakt.

Vogelbescherming roept daarom iedereen op de petitie op www.redderijkeweide.nl te tekenen. Hoe meer steun, hoe meer Vogelbescherming kan doen om deze verandering daadwerkelijk teweeg te brengen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet