NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groningse natuur- en milieuorganisaties bieden toekomstvisie landschap aan

5 juni 2013

Uit handen van acht natuur- en milieuorganisaties heeft gedeputeerde Henk Staghouwer op dinsdag 4 juni het document 'Goed voor elkaar' ontvangen. In het stuk staan ideeŽn voor de toekomst van het Groninger cultuurlandschap. Het document sluit goed aan bij het plan van de provincie Groningen om samen met andere organisaties te kijken hoe de samenwerking rondom natuur en landschap versterkt kan worden.

Zeven ideeŽn
In het document wordt er ingegaan op de samenwerking op het gebied van landschap en natuur. Ook staan er ideeŽn in over de oprichting van een kennisplatform, waar kennis samenkomt en kan worden gedeeld. Verder wordt er gesproken over het versterken van de biodiversiteit via bewonersinitiatieven, om karakteristieke dier- en plantensoorten te behouden. In totaal staan er in de nota 'Goed voor elkaar' zeven ideeŽn. Het stuk is samengesteld door Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur, Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Natuurmonumenten en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.

Samenwerken
Het behoud van de kwaliteiten van het Groninger landschap is van algemeen maatschappelijk belang en is niet meer alleen een taak van de overheid. Daarom legt de overheid het initiatief neer bij direct betrokkenen in de streek. Zo werken natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en natuurverenigingen samen in de gebiedscoŲperatie Westerkwartier aan bijvoorbeeld houtsingelbeheer in het project Levend landschap. Ook richten we gebiedsfondsen op. Samen zijn we op zoek naar hoe we kennis kunnen delen en lokale organisaties kunnen laten meedenken over plannen, waardoor verschillende partijen de kans krijgen te werken aan hun eigen landschap. De provincie neemt na de zomer initiatief tot het uitwerken van een landschapsvisie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet