NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Dijksma wijst natuurgebieden aan

3 juni 2013

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft opnieuw een aantal natuurgebieden aangewezen waardoor er in totaal nu 120 Natura 2000 gebieden zijn. Natura 2000 is een netwerk van bijzondere, beschermde natuurgebieden. Per gebied is beschreven wat gedaan wordt om dieren, vogels, planten en hun leefgebied te beschermen.

Veerkrachtige natuur
Het gebied Ilperveld werd maandag 3 juni 2013 aangewezen tijdens een werkbezoek van Dijksma aan dit gebied. Staatssecretaris Sharon Dijksma: 'Ik wil een veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan en die een plek heeft midden in onze samenleving. Door deze gebieden te beschermen zorgen we ervoor dat ook voor toekomstige generaties natuur behouden blijft om te beleven en te gebruiken.'

Beheerplan met afspraken over onderhoud en gebruik
Gebieden die nu zijn aangewezen zijn naast Ilperveld, onder andere: Meinweg, Roerdal, polder Westzaan en Bargerveen. De komende maanden zullen nog meer gebieden worden aangewezen. Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden gemaakt. Die plannen worden opgesteld met de eigenaren, gebruikers en andere overheden als gemeenten, waterschappen en provincies. In het beheerplan wordt vastgelegd hoe het natuurgebied wordt onderhouden en gebruikt. Er staat onder andere in onder welke voorwaarden activiteiten, zoals veehouderij en recreatie, kunnen plaatsvinden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet