NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meedenken over vervolg akkerranden in Flevoland

25 juni 2013

Voortzetting van projecten van bloeiende akkerranden is vooral een zaak van de agrarische sector, vindt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Dat bleek onlangs op het slotsymposium Akkerranden Flevoland in het provinciehuis in Lelystad.

Op het slotsymposium keken deelnemende agrariŽrs, onderzoekers, afgevaardigden van de provincie, Waterschap Zuiderzeeland, het ministerie van Economische Zaken, Landschapsbeheer Flevoland en LTO terug op een succesvol project. Daarna blikten ze ook vooruit naar de toekomst waarin de plaats van akkerranden nog onzeker is.

Gedeputeerde Appelman gaf daarbij een duidelijk signaal af: het kan niet alleen van de overheid komen. Ook de sector zal initiatief moeten nemen.

Positief over voorzetting
Samengevat is er bij de betrokkenen een positieve houding over voortzetting van akkerranden. Akkerranden hebben hun nut bewezen en de bloeiende randen leveren maatschappelijke waardering op. Bovendien hebben akkerranden een bewezen positief effect op de beperking van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen (emissiebeperking) en worden minder gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt op percelen met akkerranden, zo blijkt uit onderzoek.

De financiering van akkerranden in 2014 is ongewis, als huidige regelingen ophouden en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog niet van kracht is. Alle betrokkenen willen constructief meedenken, zo bleek op het symposium. Ook Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.

Eis van vergroening
De discussie over akkerranden in 2014 vindt plaats tegen de verschuivingen in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarover in Brussel wordt onderhandeld. Aan de huidige inkomenstoeslagen worden vanaf 2015 mogelijk vergroeningseisen gekoppeld, waaronder aanleg en beheer van akkerranden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet