NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Open brief aan Sharon Dijksma: 'Investeren in natuur is geen luxe'

25 juni 2013

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk roept staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op geld te investeren in natuur, omdat dit essentieel is voor de werkgelegenheid en de economische zekerheid. Deze boodschap gaf de gedeputeerde de staatssecretaris mee in een open brief in Trouw op vrijdag 21 juni.

'Beste Sharon,
Als er geen geld in in natuur wordt gestoken kost dat in Gelderland alleen al duizenden banen. Investeren in de natuur is geen luxe, maar van essentieel belang voor onze werkgelegenheid en onze economische zekerheid. Wetten, zoals de PAS, bepalen namelijk dat bedrijven alleen mogen uitbreiden als ze de schade aan natuur compenseren. Dat geldt ook voor wegen en bedrijventerreinen. Zonder voldoende geld voor natuurbeleid kunnen bedrijven(terreinen) niet groeien en zal dit ten koste gaan van vele banen. Dus: zonder voldoende geld voor natuur, zal de Nederlandse economie niet uit het slop komen maar neemt de werkloosheid alleen maar toe. Ik hoop daarom dat bij de Natuurtop morgen werkgevers- en werknemersorganisaties aanwezig zullen zijn. Zij willen meer banen. Ik ook! Met investeren in de natuur bereiken we dat.'

Natuurtop
Deze boodschap gaf Van Dijk ook af op de Natuurtop op zaterdag 22 juni in Herwijnen, waar hij samen met zo’n driehonderd andere vertegenwoordigers van maatschappelijke organisties, besturen en het bedrijfsleven aanwezig was. De bijeenkomst was een initiatief van staatssecretaris Dijksma. Zij wil een andere weg inslaan in het denken en omgaan met natuur. Tijdens de Natuurtop refereerde Sharon Dijksma aan de open brief van Van Dijk.

Robuust nationaal natuurnetwerk
Dijksma wil met provincies, boeren, burgers, natuurbeschermers, terreinbeheerders en ondernemers samenwerken aan een ‘robuust nationaal natuurnetwerk', waarbij er minder aandacht is voor soorten en categorieën, maar waarbij meer gekeken wordt naar wat een gebied nodig heeft. Daarbij moet 'gebruiken en genieten' meer op de voorgrond komen. Verder is Dijksma van mening dat ze de natuurontwikkeling juist kan stimuleren: in de recreatiesector, in de bouw en als vestigingsplaats van bedrijven. De natuur moet zich volgens haar ontwikkelen 'van hindermacht naar kracht'.

Mens en groene omgeving
Op de top werd door een groep van 13 grote Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid een intentieverklaring getekend om in jaarverslagen vast te leggen wat de impact van de bedrijfsvoering is op natuur en mens. Een andere wens die naar voren kwam was dat de deelnemers meer groenere speelpleinen bij basisscholen willen. Verder moeten meer parken en plantsoenen bij woonwijken en bedrijventerreinen komen.
Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet