NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw Europees landbouwbeleid binnen handbereik

26 juni 2013

Na intensieve onderhandelingen tussen de Europese landbouwministers in Luxemburg lijkt de nieuwe hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nu binnen handbereik. Dinsdagavond 25 juni 2013 gaven de Europese ministers van landbouw groen licht om in een laatste gesprek met het Europees Parlement een principeakkoord over het nieuwe beleid te bereiken.

Staatssecretaris Dijksma die namens Nederland aan de onderhandelingen deelnam is optimistisch: “De Europese lidstaten geven nu aan dat het moment rijp is voor een akkoord waarmee vergroening van de landbouw en marktoriëntatie een flinke impuls krijgen. Ik hoop dat dit akkoord er binnen 24 uur is.”

Impuls voor vergroening
Het voorgestelde nieuwe landbouwbeleid biedt o.a. meer ruimte aan jonge boeren om zich als ondernemer te ontwikkelen. In het voorgestelde akkoord wordt ook stapsgewijs toegewerkt naar een hectarebetaling die voor alle boeren in een land gelijk is en waarbij een substantieel deel van het budget naar vergroening gaat. Daarnaast worden productiebeperkende regelingen, zoals de quota voor suiker, afgeschaft.

Toegankelijke zuivelsector
Tijdens de onderhandelingen is mede op Nederlands verzoek vastgesteld dat de zuivelsector toegankelijk moet worden gemaakt voor producentenorganisaties. Hiermee kan de zuivelketen duurzame melkproductie stimuleren.

Periode van 2014 tot 2020
De hervorming van het Europese landbouwbeleid geldt voor de periode van 2014 – 2020 waarbij Nederland op ongeveer 6 miljard euro aanspraak zal kunnen maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet