NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afsluiting herinrichting Lingsforterbeek

27 juni 2013

Het Waterschap Peel en Maasvallei sloot samen met project- en waterpartners het project 'Herinrichting van het Nederlandse deel van de Lingsforterbeek' af met een feestelijke bijeenkomst in Arcen.
Het waterschap heeft de Lingsforterbeek van de Duitse grens tot de Zwarte Berg in Arcen (3,4 kilometer) heringericht. De aanwezige tegels en oeverbescherming zijn verwijderd en historische meanders stromen weer mee. Ook is in samenwerking met de gemeente Venlo en de Stichting Limburgs Landschap afval verwijderd in de laatste 150 meter van de oude beekloop. De Lingsforterbeek is nu weer een prachtig slingerende beek en een leefgebied voor tal van dieren en planten.

Kanalisatie
De Lingsforterbeek ontspringt als Grensbeek nabij Venlo op de grens met Duitsland en stroomt als Leitgraben door Duitsland verder om bij het Straelener Veen weer terug te komen in Nederland als Lingsforterbeek die bij Arcen uitmondt in de Maas. De Lingsforterbeek heeft vanaf de Grensbeek een totale lengte van 14,4 kilometer waarvan de helft in Nederland. De beek heeft vroeger vanaf de Zandhoekse brug gemeanderd tot aan de Zwarte Berg, maar is voor en na de oorlog gekanaliseerd. Daarbij is de bodem voorzien van tegels. Ook is er beschoeiing aangebracht onderaan de oever.

Samenwerking met partners
De herinrichting van de Lingsforterbeek is onderdeel van het grensoverschrijdende Interreg IVa project NAGREWA (Natuurlijke Grenswateren). Doel van het project Natuurlijke Grenswateren is verbetering van de ecologische kwaliteit van water en natuur in het grensgebied, structurele grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht. De samenwerking moet onder meer resulteren in verbetering van de vispasseerbaarheid en ecologisch herstel van verschillende beken, gemeenschappelijke meetstations en het gezamenlijk gebruik van computermodellen. Natuurlijke Grenswateren wordt ondersteund vanuit het INTERREG IV A-programma van de Europese Unie, met als doel de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse waterpartners blijvend te versterken. Daarmee kunnen zich de Nederlands-Duitse grensregio‘s tot een geïntegreerde Europese regio ontwikkelen, waarbij de staatsgrens kenmerkend, maar geen scheidend element meer is.
Daarnaast werkt Waterschap Peel en Maasvallei nauw samen met Stichting Limburgs Landschap en Gemeente Venlo.

Financiering
Het project wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Brabant, de provincie Gelderland, de provincie Limburg, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH. Het project wordt begeleid door het programma management van de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord.

Meer informatie op: http://www.nagrewa.eu/

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet