NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe wet zorgt voor minder stikstof in natuurgebieden

24 juni 2013

In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. Het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS) van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in deze gebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht. Daarvan hebben beide profijt.

Economisch activiteit in Natura 2000-gebied
De PAS vermindert de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. De maatregelen vergroten de draagkracht van Natura 2000-gebieden. Daarmee worden economische activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt.

Samenwerking ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten
Met de PAS pakken verschillende overheden de stikstofproblematiek gezamenlijk aan: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, Defensie en de provincies. Bij de uitvoering van de plannen werken ook waterschappen en gemeenten mee. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Het streven is om de PAS op 1 januari 2014 in werking te laten treden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet