NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Innovatie in natuur door open data

22 juni 2013

Diverse partijen gaan samenwerken bij het beschikbaar stellen en uitwisselen van natuurinformatie. Dit is bekendgemaakt tijdens de Natuurtop die het ministerie van Economische Zaken op 22 juni 2013 organiseerde. Ook zal worden verkend op welke wijze bestaande initiatieven op dit gebied kunnen worden gekoppeld. Het op te richten platform ‘Natuurlijk Samen’ wordt de online omgeving waar natuureigenaren, overheden, natuurliefhebbers, bedrijfsleven en belangenorganisaties kennis, informatie, geld en tijd met elkaar gaan delen. Veel van dit soort informatie zit nu nog opgesloten in organisatiegebonden databases. Bovendien is het op dit moment voor burgers nog lastig informatie te delen met overheden en natuureigenaren.

Het nieuwe platform biedt recreanten vraaggestuurde en persoonsgebonden informatie over natuurgebieden, routes, activiteiten en evenementen. Via het platform kan iedereen meer te weten komen over de natuur in zijn/haar woon-, werk- en vakantieomgeving. Aangepast aan locatie, seizoen en recreatievoorkeuren kan zo ook de meest aantrekkelijke route of activiteit worden gevonden.

Tegelijkertijd kunnen natuurliefhebbers hun natuurwaarnemingen, vragen of ideeën delen met overheden, natuureigenaren en andere belangstellenden. Deze interactieve werkwijze zal een ‘boost’ geven aan het maatschappelijk draagvlak voor natuur, zo verwachten de initiatiefnemers. Daarnaast biedt het platform landelijk én regionaal instrumenten aan voor crowd funding projecten. Hiermee maakt het platform op een aantrekkelijke, moderne wijze nieuwe vormen van financiering van natuur mogelijk. Tot slot biedt het platform naast nieuwe communicatievormen voor natuurpartners ook een instrument voor verrassende nieuwe vormen van samenwerking met andere sectoren, zoals de gastvrijheidssector, de duurzame energiesector, de zorg, sport en gezondheid en onderwijs.

De partijen van de natuurtop gaan de komende maanden verkennen welke vorm het landelijk georiënteerde platform moet krijgen. Inititatiefnemers InnovatieNetwerk en Royal Haskoning DHV doen deze zomer al ervaring op samen met de provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap en diverse andere partijen in een regionale pilot. Daarbij is het vergroten van de betrokkenheid van burgers een centrale doelstelling. De provincie Utrecht heeft hiertoe reeds een ‘natuurbutton’ gecreëerd: een herkenbare link op websites van ondernemers uit onder meer de gastvrijheidssector en de culturele sector, die bezoekers wijst op de natuurlijke omgeving van het betreffende bedrijf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet