NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dijksma verwijst Kamer naar provincies in ganzendebat

21 juni 2013

Voor de Tweede Kamerleden blijft het wennen dat natuurbeleid niet meer op nationaal maar op provinciaal niveau wordt bepaald. Tijdens het gisteren gehouden Algemeen Overleg ganzenbeleid moest staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) de Kamerleden er meerdere malen op wijzen dat het ganzenbeleid de verantwoordelijkheid is van de provincies en niet van het rijk. Dijksma wilde niet teveel ingaan op vragen over het Ganzenakkoord dat het IPO en zeven maatschappelijke organisaties (G7) sloten. Wel verzekerde ze de Kamer dat de provincies het dossier voortvarend oppakken.

De staatssecretaris wilde ook niet de discussie met de Kamer aangaan over het op de jachtlijst plaatsen van ganzen, daarvoor is het debat over de Nota van wijzigingen op het Wetsvoorstel natuurbescherming het geŽigende moment. Wel zal ze de Kamer nog moeten informeren over de positie van de vos, die op de landelijke vrijstellingslijst staat. Diverse linkse Kamerfracties vinden het onverklaarbaar dat de vos, die graag ganzeneieren eet, ook in de broedgebieden en nabij Schiphol nog gewoon bestreden mag worden. Er volgt nog een VAO waarin moties worden ingediend.

Ganzenakkoord IPO en G7
In het eind vorig jaar gesloten Ganzenakkoord zijn afspraken gemaak over een duurzaam beheer van de ganzenpopulatie. Het akkoord voorziet enerzijds in het bieden van ruimte aan in Nederland overwinterende trekganzen en anderzijds in het terugdringen van de steeds groter wordende populatie standganzen, die hier ook in de zomer verblijven. De te grote groep ganzen brengt namelijk veel schade toe aan natuur en landbouw.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet