NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurcompensatie De Hogt onder een dak van snelwegen

17 juni 2013

Bij het verkeersknooppunt De Hogt ligt nu in het Dommeldal een waardevolle ecologische verbindingszone van zo’n tien hectare, deels onder de aangelegde fly-over. Cultuur en natuur komen hier samen, onder een dak van snelwegen.

De ecologische verbindingszone is bedoeld als natuurcompensatie voor de onlangs uitgevoerde reconstructie van de randweg Eindhoven. Het gebied geeft de flora en fauna, zoals de beekprik en de dotterbloem, de kans zich te ontwikkelen. De weer meanderende Dommel is het stromende hart van het nieuw ingerichte gebied.

De natuurcompen­satie is een waardevolle aanvulling voor omliggende woonwijken van Eindhoven, maar ook voor bijvoorbeeld de High Tech Campus. Het nieuwe recreatieve pad is een van de schakels uit de zogenoemde ‘slow lane-verbinding’ rondom Eindhoven, die de komende tijd verder wordt gerealiseerd. De cultuur binnen het project uit zich onder andere in het parkachtig populierenbos, dat is aangelegd en de bijzonder vormgegeven zitbank bij het recreatieve pad.

Dienst Landelijk Gebied voerde het project Natuurcompensatie De Hogt uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de omliggende gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven werkten eraan mee. Het werk wordt op 20 juni feestelijk opgeleverd in aanwezigheid van Diederik Timmer, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat, en Edo Dijkman, directeur Gebiedsontwikkeling Dienst Landelijk Gebied. Vervolgens tonen de verschillende projectpartners het gebied aan de bewoners van de omliggende wijken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet