NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestuursovereenkomst voor schoon grondwater in Overijssel

16 juli 2013

Provincie Overijssel, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, Prorail, Vitens en LTO hebben een overeenkomst getekend waarin ze maatregelen afspreken om de waterwinningen in Overijssel duurzaam veilig te stellen voor de toekomst. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in Hardenberg, tijdens het evenement Big Jump. Een grote groep mensen sprong daar in de Vecht om de aandacht te vestigen op het belang van schoon water.

Gedeputeerde Bert Boerman: "Veilig en betrouwbaar drinkwater is van levensbelang. En dat willen we goed en betaalbaar houden voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat begint bij een schone bron"

Het grondwater in Overijssel zeer geschikt voor drinkwater. Op 24 plaatsen wordt het water van tientallen tot honderden meters diep opgepompt en door het drinkwaterbedrijf gezuiverd tot kraanwater. Maar het grondwater staat onder druk. Activiteiten aan het oppervlak laten hun sporen na en in de kwaliteit is het menselijk handelen terug te zien.

De afgelopen jaren hebben de samenwerkende partners dit met elkaar inzichtelijk gemaakt in zogenaamde gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen. De dossiers geven een goed beeld van de toestand en risico's. In de afgelopen maanden is een programma van maatregelen opgesteld om de kwaliteit van het grondwater veilig te stellen. De maatregelen zijn vastgelegd in de overeenkomst "Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Overijssel" Maatregelen zijn onder een goede voorlichtingscampagne, het reduceren van bestrijdingsmiddelen en het vergemakkelijken van het inleveren van bestrijdingsmiddenen, om te voorkomen dat ze in het grondwater terecht komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet