NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart vechten vergunning visserij IJsselmeer aan

18 juli 2013

Vogelbescherming Nederland en Stichting Het Blauwe Hart maken bezwaar tegen de vergunning van de provincie Friesland voor de staand want visserij in het IJsselmeer. Het vissen met staande netten vormt een bedreiging voor de vogels die hier leven: ze raken verstrikt in de netten. Met veel vogels in het IJsselmeergebied gaat het slecht. Zo lang niet duidelijk is wat de gevolgen van deze vorm van visserij voor de vogelpopulaties in het IJsselmeer zijn, willen Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart niet dat er op deze manier gevist wordt.

Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart vochten in het verleden met succes de vergunning van de provincie Flevoland voor het vissen met staande netten aan. Tijdens het duiken naar voedsel raken vogels in de netten verstrikt en verdrinken. Het IJsselmeer is voor soorten als fuut, grote zaagbek, nonnetje en kuifeend een zeer belangrijk gebied. De natuurbeschermingswet verbiedt daarom activiteiten die schadelijk zijn voor deze vogels.

Om tot een gezamenlijke oplossing te komen zijn Vogelbescherming, Stichting Het Blauwe Hart, de Vissersbond, Sportvisserij Nederland en provincies Friesland, Noord Holland en Flevoland met elkaar in gesprek gegaan in de vorm van een mediation-traject. Doel van dit traject is om enerzijds vogels zoveel mogelijk ruimte te geven op het IJsselmeer en overbevissing tegen te gaan en anderzijds toekomst te bieden aan duurzame visserij. Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart staan positief tegenover dit mediation-traject en werken constructief mee.

Onderdeel van dit traject is een onderzoek naar de gevolgen voor de vogelpopulaties van het vissen met staande netten. Dit onderzoek voldoet niet aan alle randvoorwaarden zoals binnen het mediation-traject is afgesproken. Ook de onderzoekers zelf (Bureau Waardenburg) geven aan in het rapport nog niet op basis van deze resultaten een conclusie te kunnen trekken. Toch heeft de Provincie Friesland besloten mede op basis van dit onderzoek een vergunning af te geven voor het vissen met staande netten. Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart zijn het daar niet mee eens en vraegn daarom aan de provincie de vergunning in te trekken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet