NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste certificaat particulier natuurbeheer in Utrecht

16 juli 2013

Op maandag 8 juli was de feestelijke uitreiking van het eerste certificaat particulier natuurbeheer in de provincie Utrecht. Op locatie, midden in het bos ontving Albert Jan van der Krol uit handen van gedeputeerde Krol het certificaat voor het landgoed Splinterenburg.

De gedeputeerde sprak mooie woorden richting de eigenaar voor zijn deelname aan de certificering, waarmee hij laat zien op een zorgvuldige en planmatige manier bezig te zijn met het beheer.

De gedeputeerde gaf in zijn verhaal aan dat de provincie reeds een lange traditie kent met particulier natuurbeheer en de landgoederen. De landgoederen en particulieren hebben altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan het natuurbeheer in de provincie. Een mooi voorbeeld van samenwerking vormen de verschillende convenanten die inmiddels met een aantal landgoederen zijn gesloten.

De certificering is een volgende stap in de professionalisering van natuurbeheer, waarbij minder controles worden uitgevoerd en er veel meer vertrouwen naar de beheerder wordt uitgesproken. Dit is een essentieel uitgangspunt van de certificering. Elke beheerder heeft dezelfde rechten en plichten, zodat het voor de provincie niet uit maakt wie richting de toekomst de eindbeheerder is van een terrein. Het doel staat voorop en niet het eigendom.

Ook richting de toekomst zal de provincie deze lijn voortzetten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet