NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurondernemerschap Wilnisse Bovenlanden stap dichterbij

16 juli 2013

Met de ondertekening van de Verklaring Natuurondernemerschap in de Wilnisse Bovenlanden op 11 juli is een belangrijke stap gezet voor de Wilnisse Bovenlanden. In deze Verklaring spreken alle betrokkenen af dat zij zich maximaal in zullen spannen om de natuurdoelen voor de Wilnisse Bovenlanden te realiseren met inzet van natuurondernemerschap.

De Verklaring is ondertekend door de twee natuurondernemers, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gebiedscommissie Utrecht-West. Natuurondernemers in de Bovenlanden zijn agrariėrs die natuurdoelen realiseren in combinatie met een melkveebedrijf. Hier hoeven boeren dus niet te wijken voor natuur, maar hebben zij zelf een belangrijke rol in het beheren van natuur. In dit bijzondere gebied pakken twee ondernemers hiermee een bijzondere kans.

Met het ondertekenen van de Verklaring is het natuurondernemerschap niet direct een feit. Er is nog veel werk te doen voordat de agrariėrs echt natuurondernemer kunnen worden. Met de ondertekening spreken alle betrokkenen wel uit dat zij er in geloven dat de combinatie van natuur en melkvee haalbaar en bereikbaar is, en dat zij hun uiterste best zullen doen dat ook voor elkaar te krijgen. Gedeputeerde Bart Krol verwoordde dat als volgt: “ Ik ben trots op wat hier gebeurt in de Bovenlanden. Een grote nationale en internationale natuuropgave wordt hier gerealiseerd samen met twee ondernemers.”

De Wilnisse Bovenlanden heeft als gebied een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het valt in zijn geheel binnen de herijkte Ecologische Hoofdstructuur en heeft als hoofddoelstelling natuur. Het gebied ligt ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis in Gemeente De Ronde Venen. Het is land dat hoger ligt dan de omringende polders. Dit komt doordat tijdens vroegere ontginning van het veen de Bovenlanden niet en het omringende land wel is afgegraven.

De stuurgroep van De Wilnisse Bovenlanden regisseert namens de Gebiedscommissie Utrecht-West dit gebiedsproject. Opdracht aan de stuurgroep is het opstellen van het Definitief Ontwerp voor de inrichting van het gebied. Draagvlak van agrariėrs en bewoners is daarbij gewenst. Eerder heeft deze stuurgroep ook het Voorlopig Ontwerp opgesteld, eveneens samen met het gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet