NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland kan blijven inzetten op duurzame visserij

15-07-2013

Een vermindering van het voor Nederland bestemde visserijgeld als gevolg van onderhandelingen over de Europese begroting van 2014-2020 blijft uit. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer na het debat in de Landbouw- en Visserijraad over het nieuwe Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Het huidige fonds voor Nederland heeft een omvang van circa 50 miljoen euro. Dijksma heeft een oorspronkelijke vermindering van 7% voorkomen, met name omdat Nederland sterk inzet op verduurzaming van de visserijsector. Duurzaam en innovatief vissen moet de sector uiteindelijk onafhankelijk maken. Daar is ook het nieuwe fonds op gericht.

Zeeleven
Het nieuwe visserijfonds is bedoeld voor de financiering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voor de komende 7 jaar en vervangt het huidige Europees Visserij Fonds. Ook het maritiem beleid komt onder dit nieuwe fonds te hangen, met als doel het duurzame gebruik van zeeŽn en oceanen te bevorderen en door samenwerking economische groei van maritieme sectoren en kustregioís te bewerkstelligen.

Het EFMVZ is voor de Nederlandse visserijsector vooral een ondersteunend fonds om tot een innovatieve, duurzame en economisch zelfstandige tak te komen. Omdat eenzelfde hoeveelheid geld uit het nieuwe fonds beschikbaar blijft, kan Nederland bijvoorbeeld blijven werken aan technieken die ervoor zorgen dat bij het vissen de zeebodem minder wordt omgeploegd waardoor meer zeeleven behouden blijft. Daarbij maken het ontwikkelen van innovatieve netten en de ingevoerde aanlandplicht het mogelijk selectiever te vissen en de ongewenste bijvangst te reduceren. Goed voor de vis en het ecosysteem in de wateren.

Duurzame vangst
Dijksma: 'De roep om duurzame visserij wordt steeds sterker. De vis in onze schappen moet aan steeds meer criteria voldoen. Dat is goed en betekent tegelijk dat de visserijsector in de groei naar onafhankelijkheid en een stevige, economische positie duurzame vangst in moet bedden in de bedrijfsvoering. Minder geld zou dit proces bemoeilijken en dat is nu voorkomen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet