NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 18 km natuurvriendelijke oever in Reeuwijkse Plassen

9 juli 2013

Ruim 18 kilometer aan natuurvriendelijke oevers (nvo's) in de Reeuwijkse Plassen blijft behouden en/of wordt nieuw aangelegd. Om dit mogelijk te maken ondertekende het hoogheemraadschap van Rijnland de afgelopen jaren 66 contracten met oevereigenaren. Begin juli jl. werd het laatste contract ondertekend.

Op dit moment is vier kilometer van de oevers langs de Reeuwijkse Plassen al natuurvriendelijk. Voor een deel van deze oevers zijn afspraken gemaakt om ze duurzaam te beschermen. Andere oevers worden natuurvriendelijk ingericht. De afgelopen jaren ondertekende Rijnland 66 contracten met oevereigenaren, waaronder veel particulieren, het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid-Holland, Aqua Natura, Stichting Natuurbehoud Kerfwetering, Staatsbosbeheer en Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijks Plassengebied. Nieuwe contracten worden niet meer gesloten.

Rijnland is blij met het resultaat en waardeert de medewerking van alle participerende eigenaren. Zij maken het mogelijk dat er tot 2015 in totaal achttien kilometer natuurvriendelijke oever behouden en aangelegd kan worden.

Waarom nvo's?
Om het water in de Reeuwijkse Plassen schoner en helderder te maken, werkt Rijnland aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. Dat doen we samen met andere overheden en met de mensen die er wonen, werken en recreŽren. Een onderdeel hiervan is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Een nvo geeft namelijk een geleidelijke overgang van land naar water en is daarmee een ideale thuisbasis voor waterplanten en -dieren.

Planning
Tot 2015 vinden de aanlegwerkzaamheden in het hele plassengebied plaats, in verschillende tranches. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. In de plassen Elfhoeven en Gravekoop (zuidwest gelegen oever) is inmiddels de eerste tranche aangelegd: drie kilometer nieuwe nvo. Eind januari dit jaar begon de tweede tranche: de aanleg van 3,5 kilometer nvo in de plassen Gravekoop (noordwest gelegen oever), Klein Vogelenzang, Ravensberg en Sloene. De verwachting is dit begin 2014 af te ronden. In tranche 3 pakt Rijnland oevers aan in Elfhoeven, 's Gravenbroek, Vrijhoef, Kalverenbroek, Nieuwenbroek en Groot Vogelenzang. Hiermee wordt na het broedseizoen van 2013 gestart. In de vierde tranche legt Rijnland oevers aan in Gravekoop waarbij de eilanden rond Kerfwetering meegenomen worden. De verwachting is dat deze tranche het vierde kwartaal van dit jaar start.

Partners
De aanleg van nieuwe en het behoud van bestaande natuurvriendelijke oevers wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie: www.rijnland.net/reeuwijkseplassen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet