NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geweldige impuls voor waterrijke natuur

5 jul 2013

De natuur in zeven waterrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer krijgt een geweldige impuls. Verschillende overheden hebben 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de leefomstandigheden voor zeldzame planten en dieren te verbeteren. De grootste bijdrage (4,2 miljoen) komt van de Europese Unie.

Heel kenmerkend
De natuurgebieden waar het om gaat zijn heel kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Ze zijn ontstaan door turfwinning. Maar omdat er in deze veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen, groeien ze langzaam maar zeker dicht. Dat gaat ten koste van een groot aantal bijzondere planten en dieren. Machines gaan nu eigenlijk doen wat turfgravers in het verleden deden: ze halen bomen en struiken weg. Ook gaan de natuurorganisaties maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. In 2018 moet het omvangrijke herstelwerk klaar zijn.

Varen en schaatsen
Bij het project zijn vijf natuurgebieden van Natuurmonumenten betrokken: De Wieden (Ov.), de Oostelijke Vechtplassen (Ut., NH), Naardermeer (NH), Nieuwkoopse Plassen (ZH) en Wormer- en Jisperveld (NH). Twee gebieden van Staatsbosbeheer doen mee: de Oostelijke Vechtplassen (Ut., NH) en de Rottige Meente (Fr.). Zeven gebieden die een fascinerend verhaal vertellen over hoe onze voorouders aan brandstof kwamen. Van deze landschappen maken we nog altijd dankbaar gebruik: om er te varen en te genieten van de uitzichten, de bloemen en de dieren. En ’s winters natuurlijk om er te schaatsen.

Drijvend land
Een keur aan flora en fauna zal baat hebben bij de herstelwerkzaamheden die Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan uitvoeren. Kranswieren, fonteinkruiden en krabbenscheer bijvoorbeeld. En de zwarte sterns die hun nesten maken op krabbenscheer. Grote karekiet, rietzanger, snor en purperreiger zullen profiteren van de rietvelden. Planten die langzaam verteren gaan nieuwe ‘tapijten’ op het water leggen; op dit drijvend land – trilveen genoemd – groeien onder meer orchideeën en ratelaars. Nieuwe schrale, natte graslanden kunnen voor de grote vuurvlinder de redding zijn, want deze prachtige vlinder is heel zeldzaam in ons land.

Vol trots
Andries Stoker van Natuurmonumenten heeft met alle overheden overlegd om hun steun te krijgen voor deze grote klus. “De bijdragen van Europa, het rijk, provincies en waterschappen zijn enorm welkom voor de ontwikkeling en bescherming van de natuurwaarden in laagveengebieden. We kunnen het laagveen weer laten trillen”, zegt hij vol trots.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet