NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Campagne ‘Red de rijke weide’ succesvol van start

5 juli 2013

Vogelbescherming Nederland is een campagne begonnen om samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en de politiek 200.000 hectare bloemrijke weide te realiseren. Er zijn nog maar weinig van zulke sappige weides in Nederland, vol bloemen, kruiden, insecten én weidevogels.

Weidevogelkaas eten voor het goede doel
Op 12 juni ging de campagne ‘Red de rijke weide’ van start op het Buitenhof in Den Haag. In een decor met strobalen, gras en echte koeien konden publiek en politici een broodje weidevogelkaas eten. Deze kaas van weidevogelboer Egbert Zorgdrager van Terschelling is biologisch en gemaakt met zorg en aandacht voor de natuur.
Egbert is één van de honderd weidevogelboeren die zich hebben aangesloten bij Vogelbescherming. Deze boeren stemmen hun bedrijfsvoering af op de weidevogels op hun land en produceren op deze manier eerlijke melk, boter en kaas. Maar om de weidevogels te redden is het nodig dat dit beheer op veel grotere schaal plaats vindt. Dat kunnen we bereiken als meer boeren rekening met weidevogels en natuur houden, de zuivelfabrieken en consumenten een eerlijke prijs voor hun producten betalen en de overheid dit met aangepast beleid mogelijk maakt.

Teken ook op www.redderijkeweide.nl
Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, toonde haar betrokkenheid bij de campagne door de petitie te tekenen. Inmiddels hebben meer dan achtduizend mensen haar voorbeeld gevolgd. Daarmee laten zij zien dat zij het belangrijk vinden dat onze weides weer vol leven worden. Weides waar bloemen bloeien, bijen af en aan vliegen en weidevogelkuikens voldoende insecten kunnen vinden in het hoge gras. Vogelbescherming werkt er hard aan om de bloemrijke weide hoog op de agenda te krijgen van zuivelbedrijven, boeren en de politiek. Help ons daarbij en teken de petitie op www.redderijkeweide.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet