NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurboulevard biedt ruimte aan natuur- en cultuurhistorische beleving van het Kotterbos

3 juli 2013

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met een aangepast ontwerp voor de natuurboulevard in het Kotterbos in Almere, waarin naast natuurbeleving ook ruimte is voor de cultuurhistorische aspecten van het gebied. De natuurboulevard is één van de kwaliteitsverbeteringen in het Kotterbos. De archeologen, die de afgelopen weken de vindlocaties in het Kotterbos onderzochten, hebben hun werkzaamheden afgerond. Nu kan de aanleg van de natuurboulevard worden voortgezet.

Het archeologische onderzoek heeft uitgewezen dat de vindplaatsen in het Kotterbos uniek zijn voor Flevoland. Er lijkt een direct verband te zijn tussen de gevonden houtconstructie en de historische kreken en watergeulen die in een oude grondlaag op de locatie zijn ontdekt. De houtconstructie maakt mogelijk deel uit van een veenweg van rond het begin van de jaartelling.

Natuurboulevard
Om de bijzondere cultuurhistorische waarde in het gebied zichtbaar te maken voor recreanten is besloten het ontwerp van de natuurboulevard aan te passen. Er wordt een nieuwe watergang aangelegd met hetzelfde patroon en op dezelfde plaats als de historische kreek. Een zogenaamd knuppel- en oeverwalpad wordt langs een gedeelte van de kreek aangelegd om te kunnen ervaren hoe vroegere bewoners hun weg vonden in het drassige gebied. Er wordt aan de noordkant van de boulevard een nieuw eiland aangelegd dat de vloeiende vorm van de kreek volgt. Vanaf het bankje op dit eiland heeft de recreant een prachtig uitzicht op het lager gelegen gedeelte met de ‘kreekwatergang’ en de plas/drasgebieden.

Het nieuwe ontwerp is zorgvuldig afgestemd met Staatsbosbeheer, partner van de provincie in het project Kwaliteitsverbetering Kotterbos en tevens beheerder van het gebied.

Trots op nieuwe ontwerp
Gedeputeerde Bert Gijsberts, verantwoordelijk voor het landelijke gebied in Flevoland, is nauw betrokken bij de kwaliteitsverbeteringen in het Kotterbos. Hij is trots op het nieuwe ontwerp van de natuurboulevard. “De natuurboulevard is de spreekwoordelijke kers op de taart in het project Kotterbos. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om tot een ontwerp te komen waarmee zowel de natuur- als cultuurwaarden in het gebied voldoende tot hun recht komen.”

De gedeputeerde duidt onder meer op de ontdekking van een bever in de startfase van het project. De bever bouwde zijn burcht precies daar waar de natuurboulevard oorspronkelijk gepland was. Om de bever niet te hinderen is de natuurboulevard om de habitat van de bever heen gepland. En juist door deze kleine verplaatsing zijn bij de graafwerkzaamheden voor de boulevard de archeologische vindplaatsen ontdekt.

Gijsberts: “We koesteren de cultuurhistorie van Flevoland en hebben daarom onze uiterste best gedaan om het cultuurhistorische karakter van het gebied terug te laten komen in de natuurboulevard. In het nieuwe ontwerp worden cultuurhistorie en natuurbeleving gecombineerd. Ik ben er trots op dat we in Flevoland de flexibiliteit en ruimte krijgen om nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee te nemen bij de inrichting van gebied. Niet denken in problemen, maar in oplossingen, dat is typisch Flevolands.”

Recreatiemogelijkheden uitbreiden
De natuurboulevard maakt deel uit van het project Kwaliteitsverbetering Kotterbos, dat de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen uitvoeren. Doel van het project is om de recreatiemogelijkheden in het oorspronkelijk eentonige populierenbos uit te breiden en de natuur gevarieerder te maken.

Naast de natuurboulevard worden onder meer fietsverbindingen en een betere wandelinfrastructuur gerealiseerd. Voor het project in het Kotterbos ontvangt de provincie Flevoland een subsidie van de Europese Unie. De kwaliteitsverbeteringen in het Kotterbos worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling en Staatsbosbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet