NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij afgerond

4 juli 2013

Het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij , dat 5 jaar geleden werd gesloten, is afgerond. Een belangrijk resultaat van de samenwerking binnen het convenant is het feit dat een groot deel van de Nederlandse kottervisserij in de Noordzee nu MSC-gecertificeerd is.

Duurzaam gevangen vis
MSC staat voor Marine Stewardship Council. Dit is een internationaal certificeringsysteem voor duurzaam gevangen vis. Ook zijn in de visserijsector diverse innovaties doorgevoerd waardoor zowel de bodemberoering als het brandstofverbruik enorm is gedaald. Verder is een aantal platvisbestanden gegroeid en is schol weer op gezond niveau. Partijen hebben daarnaast afspraken gemaakt over de bescherming van natuur in een aantal gebieden op de Noordzee. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Convenantpartners
Het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij werd gesloten door het Productschap Vis, de Nederlandse Vissersbond, de producentenorganisaties Oost (Urk), Wieringen, Texel en West, het Wereld Natuur Fonds Nederland, Stichting De Noordzee, en het toenmalige Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Destijds verkeerde de Nederlandse kottersector door stijgende brandstofprijzen, verlaging van visquota en achterblijvende prijsvorming in een moeilijke situatie. Om het tij te keren spraken de partijen af om te gaan werken aan 5 thema’s: duurzame vis, communicatie, onderwijs, beschermde gebieden en bestandsbeheer.

De convenantpartners willen ook na afronding van het convenant blijven samenwerken. Staatssecretaris Dijksma: “Het Maatschappelijk Convenant heeft zijn nut in de afgelopen periode bewezen. Partijen hebben elkaar nodig om ook in de toekomst te werken aan een duurzame visserijsector.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet