NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inspiratieboek kamperen en landschap

4 juli 2013

Veel kampeerterreinen in Limburg verstoren het landschap. In Zuid-Limburg past 60 procent slecht tot zeer slecht in de omgeving en in Noord- en Midden-Limburg 36 procent. De Provincie Limburg gaat dat aanpakken. Vandaag presenteert gedeputeerde Patrick van der Broeck (Ruimte en Infra) het Inspiratieboek Kamperen en Landschap.

Aantrekkingskracht Provincie
De Provincie Limburg wil met dit boek campinghouders, gemeenten en landschapsarchitecten inspireren om bestaande en nieuwe kampeerterreinen beter in het landschap in te passen. "Een mooi landschap draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van de provincie om er te wonen en vrije tijd te besteden," zegt Patrick van der Broeck. "Aan dat mooie landschap moeten we samen werken. Ik vind namelijk dat vijf niet ingepaste caravans veel hinderlijker zijn dan 20 ingepaste caravans. En zolang die caravans niet ingepast zijn hebben we het nog steeds over aantallen kampeerplaatsen in plaats van over kwaliteit van het landschap." De gedeputeerde zegt dat vandaag bij de presentatie van het boek bij een voorbeeldcamping; 't Bakhuis in Wijlre.

Landschappelijke inpassing
Het inspiratieboek staat bol van ideeŽn over de combinatie van kamperen en andschap.Het wordt vandaag overhandigd aan campinghouders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Ook werd gesproken over hoe die landschappelijke inpassing bevorderd kan worden door het bieden van ondersteuning aan ondernemers die bereid zijn hun kampeerterrein landschappelijk in te passen.

Kamperterreinen
Het inspiratieboek is opgesteld op basis van een inventarisatie en analyse van zeventig kampeerterreinen in heel Limburg. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken naar de situering van de camping, de verhouding met de omgeving, de begrenzing, de ontsluiting, de plaats van voorzieningen, groenstructuren en de verkaveling.

Gezamenlijke aanpak
Gedeputeerde Patrick van der Broeck pleit voor een gezamenlijke aanpak. Hij wil dat er direct na de zomer al een vervolg wordt gegeven aan de bijeenkomst vandaag. Samen met de gemeenten wil de Provincie 'gulden regels' uit het inspiratieboek halen die vastgelegd kunnen worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet