NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Positieve reacties op Waddenvisie

3 juli 2013

Aandacht voor het beheer van de Waddenzee, een goede balans tussen economie en natuur en de financiering en uitvoering van de Waddenvisie. Dit zijn de meest in het oog springende elementen uit de 27 reacties die maatschappelijke organisaties en overheden op de Waddenvisie hebben gegeven. De reacties zijn overwegend positief. De visie is op basis van de reacties aangepast en zal in het najaar door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Met de Waddenvisie beogen de drie Waddenprovincies, Fryslân, Groningen en Noord-Holland, gezamenlijk op te trekken en de kwaliteiten van het gebied te beschermen en verder te ontwikkelen. Daarnaast willen zij dat mensen het waddengebied nog meer kunnen beleven en moet er tegelijkertijd ruimte zijn voor ontwikkeling en innovatie. De drie Waddenprovincies zijn blij met de constructieve voorstellen die bijdragen aan de aanscherping van de visie. Overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om met de visie als vetrekpunt het gesprek met de provincies aan te gaan.

Onder de titel ‘Wadden van allure’ beschrijft de Waddenvisie de identiteit van het gebied. De provincies onderkennen dat menselijk handelen de natuur en het landschap niet alleen versterken, maar ook verstoren. Daarom is duurzaamheid als rode draad in de visie verweven. Zo kunnen gemeenten en provincies keuzes maken, die zorgen voor evenwicht in het samenspel tussen natuur en menselijk handelen.

Een voorbeeld van dit subtiele samenspel is de vaarrecreatie op de Waddenzee. Recreanten die met hun boot over de Waddenzee varen kunnen, bewust of onbewust, zorgen voor verstoring van kwetsbare natuur, die ook belangrijk is voor vogels en zeehonden. In het convenant vaarrecreatie hebben overheden, natuur- en recreatieorganisaties onderling afspraken gemaakt over verantwoord vaargedrag. Op die manier blijft er zowel ruimte voor ontwikkeling van de vaarrecreatie als bescherming en behoud van kwetsbare natuur, zonder dat de Waddenzee “op slot” gaat.

De Waddenvisie is het vertrekpunt voor toekomstige plannen van de provincies en vormt de basis voor het nieuwe Uitvoeringsplan Waddenfonds 2014-2017.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet