NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twee varianten voor herstel brakke natuur polder Westzaan

1 juli 2013

Bestuurders van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord, Rijkswaterstaat en de gemeente Zaanstad, hebben besloten dat in de polder Westzaan verbrakt gaat worden. Zij kiezen dit najaar tussen verbrakking van alleen het oppervlaktewater in natuurgebied het Guisveld, in het noorden van de polder, ůf verbrakking van het oppervlaktewater in de hele polder.

Door het gebied brakker te maken kan de flora zich herstellen. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese Natura 2000-verplichting voor het behoud en herstel van zeldzame brakke veenweidenatuur. Naast verbrakking zijn meer maatregelen nodig om hier de Natura 2000-doelen te halen. Polder Westzaan is grotendeels Natura 2000-gebied, een uniek natuurgebied dat zijn bijzondere plantensoorten dankt aan het brakke oppervlaktewater dat vroeger het gebied beÔnvloedde. Sinds de Zuiderzee is afgesloten en het IJsselmeer ontstond, komt hoofdzakelijk zoet water het gebied in. Daardoor komen bijzondere planten zoals heemst en echt lepelblad steeds minder voor.

Twee varianten
Het verbrakken gebeurt door brak (licht zout) water uit het Noordzeekanaal de polder in te laten. Uit onderzoek van de Dienst Landelijk Gebied blijkt dat dit technisch haalbaar is met twee varianten: verbrakking van de hele polder door brak water in te laten nabij de Overtoom, of aanvoer van brak water via de Nauernasche Vaart naar het Guisveld, waarbij alleen dit deel van de polder verbrakt en uitbreiding op lange termijn mogelijk is. Als alleen het Guisveld wordt verbrakt, zijn er geen gevolgen voor de veehouders die in het zuiden van de polder. Als de hele polder verbrakt wordt dan willen agrariers mogelijk overstappen op een andere drinkwatervoorziening voor het vee. Voor het vergoeden van schade bestaan wettelijke voorzieningen.

De komende maanden worden de varianten uitgewerkt en de mogelijkheden verkend om bij verbrakking van de hele polder aanvullende maatregelen te nemen. Maatregelen die de landbouw in het zuiden een meer duurzame toekomst kunnen geven, gekoppeld aan doelstellingen op gebied van natuurbeheer, efficiŽnter waterbeheer en het tegengaan van veenafbraak en bodemdaling. De bestuurders willen hierover met de agrariŽrs uit de polder in overleg gaan voordat zij een keuze maken uit de varianten.

Natura 2000
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit: de verscheidenheid van soorten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet