NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Is zoutwinning Werelderfgoed-proof?

25 jul 2013

De Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, IUCN NL en het Wereld Natuur Fonds hebben bij de UNESCO hun zorgen geuit over de mogelijke zoutwinning onder de Waddenzee. De organisaties vrezen dat zoutwinning gevolgen heeft voor de unieke universele waarden, waarvoor het gebied de werelderfgoedstatus heeft gekregen.

Bodemdaling Bron: NatuurmonumentenNederland moet voor 31 juli rapporteren aan UNESCO over de staat van haar werelderfgoederen. De natuurorganisaties willen zeker weten dat de zoutwinning niet aan de aandacht van UNESCO ontsnapt en schreven dus zelf een brief om dit onder de aandacht te brengen. Door zoutwinning daalt de bodem. Hierdoor kunnen belangrijke wadplaten verdwijnen. De vijf organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van zoutwinning op de grootte van de wadplaten en, daardoor, op de beschikbaarheid van voedsel voor vogels.

Tankstation voor trekvogels
De Waddenzee is een van de grootste waddengebieden ter wereld en van cruciaal belang voor veel trekvogels, die hier bijtanken op hun reis tussen hun noordelijke broedgebieden en zuidelijke overwinteringsgebieden. Omdat het gebied zo uniek is, heeft het in 2009 de status van werelderfgoed gekregen van UNESCO.

Eerst vergunning aan Frisia verleend
Het bedrijf Frisia is van plan zout te gaan winnen onder de Waddenzee. De eerste benodigde vergunning is inmiddels verleend. Frisia heeft nog meer vergunningen nodig voordat ze met de zoutwinning mag beginnen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet